เปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)


เปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 

ข่าวกิจกรรม


เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายพรพจน์ เพ็ญพาส และผู้ว่าราชการจังหวัดพระตะบอง นายงวน รัตนะ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศไทยและกัมพูชา ร่วมกันทำพิธีเปิดและตรวจสภาพความพร้อมของการปฏิบัติงาน ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแล้วเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 โดยจุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน มีพรมแดนติดกับบ้านพนมได อำเภอสำเภาลูน จังหวัดพระตอง ประเทศกัมพูชา และจะเปิดทำการตั้งแต่เวลา 06.00-22.00 น.ของทุกวัน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สถิติการตรวจเรือประมง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565   85   สถิตินำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565   81  ด่านตรวจประมงตราด   75  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   68  รายงานประจำปี 2564 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)   64  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   61  powerpoint นำเสนอ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)   60  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   57  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   56  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   56


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)

     547 หมู่ 2 ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120 โทรศัพท์: 037 231074, 092 2234277 E-Mail: aranfishtrade@gmail.com    aranfishtrade@gmail.com   037231074   037231146   แฟนเพจ