ประกาศกรมประมง เรื่องผู้ชนะการจ้างเหมาบริการงานด้านวิชาการประมง และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)


ประกาศกรมประมง เรื่องผู้ชนะการจ้างเหมาบริการงานด้านวิชาการประมง และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 

ข่าวกิจกรรม


     ตามที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสระแก้ว ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต2(กรุงเทพมหานคร) กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต ได้จัดจ้างเหมาบริการงานด้านวิชาการประมง จำนวน 1 งาน และด้านการบันทึกข้อมูล จำนวน 1 งาน ได้แก่

1) นางสาวสุภาภรณ์ อักษรคง (ด้านวิชาการประมง)

2) นางลัดดา  พงษ์ภุมมา (ด้านการบันทึกข้อมูล)

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สถิตินำเข้า-ส่งออกสัตว์น้ำ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565   83   ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   51  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   48  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   46  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   43  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   43  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   43  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   39  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   39  ผู้อำนวยการกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต ตรวจเยี่ยมหน่วยงา...  39


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)

     547 หมู่ 2 ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120 โทรศัพท์: 037 231074, 092 2234277 E-Mail: aranfishtrade@gmail.com    aranfishtrade@gmail.com   037231074   037231146   แฟนเพจ