สำรวจเส้นทางสินค้าปลากระดี่นำเข้า

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)

สำรวจเส้นทางสินค้าปลากระดี่นำเข้า 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-02-25  |   ข่าววันที่: 2018-02-24 |  อ่าน: 1,355 ครั้ง
 

ปลากระดี่ เป็นสินค้าสัตว์น้ำที่มีการนำเข้าทางจุดผ่านแดนในจังหวัดสระแก้วเป็นจำนวนมากในแต่ละปี การนำเข้ามีทั้งในรูปแบบของปลากระดี่หมักเกลือ และปลากระดี่สด ซึ้งส่วนใหญ่จะถูกนำไปแปรรูปเป็นปลาร้า โดยปลากระดี่ที่ถูกนำเข้ามา นอกจากจะเข้าสู่โรงปลาร้าในพื้นที่อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้วแล้ว ส่วนหนึ่งถูกส่งไปยังจังหวัดต่างๆ 

ระหว่างวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2561 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสระแก้ว ได้มอบหมายให้ นายณพลพัทธ์ รัชกุลวงษ์เจริญ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และนายสมชาย สวนศรี พนักงานขับรถยนต์ ทำการศึกษาเส้นทางสินค้าปลากระดี่ที่ส่งไปยังภาคกลางและภาคเหนือ พบว่า แหล่งใหญ่ที่รับซื้อปลากระดี่ คือจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดสุโขทัย โดยโรงงานปลาร้าในอำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เป็นโรงงานแปรรูปปลาร้าและผลิตภัณฑ์จากปลาร้า ส่งขายทั้งในและต่างประเทศ ส่วนในจังหวัดสุโขทัย มีแหล่งผลิตปลาร้าที่สำคัญในพิ้นที่อำเภอกงไกรลาส ซึ่งมีทั้งโรงงานขนาดใหญ่และอุตสาหกรรมในครัวเรือน  แม้จะมีแหล่งวัตถุดิบในท้องที่ แต่การทำปลาร้าจากปลากระดี่ก็ยังอาศัยวัตถุดิบที่นำเข้าจากประเทศกัมพูชา โดยเฉพาะโรงงานขนาดใหญ่ที่ต้องใช้วัตถุดิบจำนวนมาก ผลผลิตจากที่นี่นอกจากขายในพื้นที่ ยังส่งขายในจังหวัดใกล้เคียง เช่นจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดในภาคอีสาน คือจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดบุรีรัมย์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ระเบียบกรมประมง ตามมาตรา 65 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติ... (104)   ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก  (67)  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก  (66)  สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับร้านค้าปัจจัยการผลิต  (64)  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก  (63)  จัดพิธีมอบพันธ์สัตว์น้ำเพื่อปล่อยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ... (61)  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก  (57)  สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับร้านค้าปัจจัยการผลิต  (50)  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก  (49)  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก  (49)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)

     547 หมู่ 2 ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120 โทรศัพท์: 037 231074, 092 2234277 E-Mail: aranfishtrade@gmail.com