สำรวจเส้นทางสินค้าปลากระดี่นำเข้า

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)


สำรวจเส้นทางสินค้าปลากระดี่นำเข้า 

ข่าวกิจกรรม


ปลากระดี่ เป็นสินค้าสัตว์น้ำที่มีการนำเข้าทางจุดผ่านแดนในจังหวัดสระแก้วเป็นจำนวนมากในแต่ละปี การนำเข้ามีทั้งในรูปแบบของปลากระดี่หมักเกลือ และปลากระดี่สด ซึ้งส่วนใหญ่จะถูกนำไปแปรรูปเป็นปลาร้า โดยปลากระดี่ที่ถูกนำเข้ามา นอกจากจะเข้าสู่โรงปลาร้าในพื้นที่อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้วแล้ว ส่วนหนึ่งถูกส่งไปยังจังหวัดต่างๆ 

ระหว่างวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2561 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสระแก้ว ได้มอบหมายให้ นายณพลพัทธ์ รัชกุลวงษ์เจริญ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และนายสมชาย สวนศรี พนักงานขับรถยนต์ ทำการศึกษาเส้นทางสินค้าปลากระดี่ที่ส่งไปยังภาคกลางและภาคเหนือ พบว่า แหล่งใหญ่ที่รับซื้อปลากระดี่ คือจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดสุโขทัย โดยโรงงานปลาร้าในอำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เป็นโรงงานแปรรูปปลาร้าและผลิตภัณฑ์จากปลาร้า ส่งขายทั้งในและต่างประเทศ ส่วนในจังหวัดสุโขทัย มีแหล่งผลิตปลาร้าที่สำคัญในพิ้นที่อำเภอกงไกรลาส ซึ่งมีทั้งโรงงานขนาดใหญ่และอุตสาหกรรมในครัวเรือน  แม้จะมีแหล่งวัตถุดิบในท้องที่ แต่การทำปลาร้าจากปลากระดี่ก็ยังอาศัยวัตถุดิบที่นำเข้าจากประเทศกัมพูชา โดยเฉพาะโรงงานขนาดใหญ่ที่ต้องใช้วัตถุดิบจำนวนมาก ผลผลิตจากที่นี่นอกจากขายในพื้นที่ ยังส่งขายในจังหวัดใกล้เคียง เช่นจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดในภาคอีสาน คือจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดบุรีรัมย์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สถิติการตรวจเรือประมง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565   78   สถิตินำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565   77  ตรวจผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ ที่ส่งออกไปยังประเทศกัมพูชา (จุดผ่อนปรนการค้าบ้านหนองปร...  67  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   66  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   64  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   64  ด่านตรวจประมงตราด   63  ตรวจผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ ที่ส่งออกไปยังประเทศกัมพูชา (จุดผ่อนปรนการค้าบ้านหนองปร...  59  รายงานประจำปี 2564 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)   59  powerpoint นำเสนอ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)   57


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)

     547 หมู่ 2 ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120 โทรศัพท์: 037 231074, 092 2234277 E-Mail: aranfishtrade@gmail.com    aranfishtrade@gmail.com   037231074   037231146   แฟนเพจ