สำรวจเส้นทางสินค้าส่งออก

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)

สำรวจเส้นทางสินค้าส่งออก 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-02-23  |   ข่าววันที่: 2018-02-23 |  อ่าน: 1,202 ครั้ง
 

ปลาน้ำจืด เป็นสินค้าสัตว์น้ำส่งออกไปยังประเทศกัมพูชา ผ่านทางจังหวัดสระแก้ว จากการศึกษาเส้นทางการส่งออกสินค้า ปลาน้ำจืดเป็นผลผลิตจากเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในภาคกลางและภาคตะวันออก โดยผลผลิตสัตว์น้ำในภาคกลาง จังหวัดสุพรรณบุรี นครปฐม และอ่างทองจะถูกรวบรวมมาจำหน่ายที่ตลาดปลาบางเลน จังหวัดนครปฐม ส่วนผลผลิตในภาคตะวันออก จังหวัดปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา และชลบุรี จะถูกรวบรวมมาจำหน่ายที่ ตลาดศูนย์รวมปลาน้ำจืด และตลาดกลางสัตว์น้ำบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ประกอบการส่งออกจะไปเลือกซื้อปลาจากตลาดทั้งสามแห่งมาจำหน่ายให้กับชาวกัมพูชา ที่ตลาดโรงเกลือ อำเภออรัญประเทศ และตลาดชายแดนบ้านเขาดิน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ปลาน้ำจืดส่งออกที่สำคัญได้แก่ ปลาสวาย ปลานวลจันทร์เทศ ปลายี่สกเทศ ปลานิล และปลาจีน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ระเบียบกรมประมง ตามมาตรา 65 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม.. (102)   ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก.. (65)  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก.. (65)  สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับร้านค้าปัจจัยการผลิต.. (62)  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก.. (62)  จัดพิธีมอบพันธ์สัตว์น้ำเพื่อปล่อยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมชนนีพันปีหลวง.. (60)  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก.. (55)  สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับร้านค้าปัจจัยการผลิต.. (48)  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก.. (48)  ตรวจผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ ที่ส่งออกไปยังประเทศกัมพูชา (จุดผ่อนปรนการค้าบ้านหนองปรือ).. (47)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)

     547 หมู่ 2 ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120 โทรศัพท์: 037 231074, 092 2234277 E-Mail: aranfishtrade@gmail.com