สำรวจเส้นทางสินค้าส่งออก

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)


สำรวจเส้นทางสินค้าส่งออก 

ข่าวกิจกรรม


ปลาน้ำจืด เป็นสินค้าสัตว์น้ำส่งออกไปยังประเทศกัมพูชา ผ่านทางจังหวัดสระแก้ว จากการศึกษาเส้นทางการส่งออกสินค้า ปลาน้ำจืดเป็นผลผลิตจากเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในภาคกลางและภาคตะวันออก โดยผลผลิตสัตว์น้ำในภาคกลาง จังหวัดสุพรรณบุรี นครปฐม และอ่างทองจะถูกรวบรวมมาจำหน่ายที่ตลาดปลาบางเลน จังหวัดนครปฐม ส่วนผลผลิตในภาคตะวันออก จังหวัดปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา และชลบุรี จะถูกรวบรวมมาจำหน่ายที่ ตลาดศูนย์รวมปลาน้ำจืด และตลาดกลางสัตว์น้ำบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ประกอบการส่งออกจะไปเลือกซื้อปลาจากตลาดทั้งสามแห่งมาจำหน่ายให้กับชาวกัมพูชา ที่ตลาดโรงเกลือ อำเภออรัญประเทศ และตลาดชายแดนบ้านเขาดิน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ปลาน้ำจืดส่งออกที่สำคัญได้แก่ ปลาสวาย ปลานวลจันทร์เทศ ปลายี่สกเทศ ปลานิล และปลาจีน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สถิติการตรวจเรือประมง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565   83   สถิตินำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565   79  ตรวจผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ ที่ส่งออกไปยังประเทศกัมพูชา (จุดผ่อนปรนการค้าบ้านหนองปร...  72  ด่านตรวจประมงตราด   70  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   68  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   67  รายงานประจำปี 2564 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)   63  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   60  powerpoint นำเสนอ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)   59  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   55


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)

     547 หมู่ 2 ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120 โทรศัพท์: 037 231074, 092 2234277 E-Mail: aranfishtrade@gmail.com    aranfishtrade@gmail.com   037231074   037231146   แฟนเพจ