แจ้งปิดบริการระบบเชื่องโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง FSW และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าท่า PSM

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)

แจ้งปิดบริการระบบเชื่องโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง FSW และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าท่า PSM 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-09-28  |   ข่าววันที่: 2017-09-28 |  อ่าน: 231 ครั้ง
 

                  ด้วยกรมประมงจะดำเนินการติดตั้งโปรแกรมและปรับโครงสร้างข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อเตรียมความพร้อมในการเชื่อมโยงข้อมูลการแจ้งอนุญาตเข้าเทียบท่าของเรือประมงต่างประเทศ และผลการตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศกับกรมศุลกากร และกรมเจ้าท่า ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวส่งผลให้ระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง (Fisheries Single Window; FSW) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (Port State Measure; PSM) ไม่สามารถเปิดให้บริการได้

                 กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต จึงจะดำเนินการปิดระบบ FSW และ PSM ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 16.00-20.00 น. รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 4 ชม. 

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ระเบียบกรมประมง ตามมาตรา 65 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม.. (104)   ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก.. (67)  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก.. (66)  สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับร้านค้าปัจจัยการผลิต.. (63)  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก.. (63)  จัดพิธีมอบพันธ์สัตว์น้ำเพื่อปล่อยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมชนนีพันปีหลวง.. (61)  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก.. (56)  สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับร้านค้าปัจจัยการผลิต.. (49)  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก.. (49)  ตรวจผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ ที่ส่งออกไปยังประเทศกัมพูชา (จุดผ่อนปรนการค้าบ้านหนองปรือ).. (48)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)

     547 หมู่ 2 ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120 โทรศัพท์: 037 231074, 092 2234277 E-Mail: aranfishtrade@gmail.com