แจ้งปิดบริการระบบเชื่องโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง FSW และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าท่า PSM

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)


แจ้งปิดบริการระบบเชื่องโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง FSW และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าท่า PSM 

ข่าวกิจกรรม


                  ด้วยกรมประมงจะดำเนินการติดตั้งโปรแกรมและปรับโครงสร้างข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อเตรียมความพร้อมในการเชื่อมโยงข้อมูลการแจ้งอนุญาตเข้าเทียบท่าของเรือประมงต่างประเทศ และผลการตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศกับกรมศุลกากร และกรมเจ้าท่า ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวส่งผลให้ระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง (Fisheries Single Window; FSW) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (Port State Measure; PSM) ไม่สามารถเปิดให้บริการได้

                 กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต จึงจะดำเนินการปิดระบบ FSW และ PSM ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 16.00-20.00 น. รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 4 ชม. 

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สถิติการตรวจเรือประมง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565   76   สถิตินำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565   75  ตรวจผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ ที่ส่งออกไปยังประเทศกัมพูชา (จุดผ่อนปรนการค้าบ้านหนองปร...  67  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   64  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   64  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   63  ด่านตรวจประมงตราด   63  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   61  ตรวจผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ ที่ส่งออกไปยังประเทศกัมพูชา (จุดผ่อนปรนการค้าบ้านหนองปร...  58  รายงานประจำปี 2564 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)   57


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)

     547 หมู่ 2 ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120 โทรศัพท์: 037 231074, 092 2234277 E-Mail: aranfishtrade@gmail.com    aranfishtrade@gmail.com   037231074   037231146   แฟนเพจ