ประกาศกรมประมง! เรื่อง ผู้ชนะการจ้างเหมาบริการนักวิชาการประมงและเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)

ประกาศกรมประมง! เรื่อง ผู้ชนะการจ้างเหมาบริการนักวิชาการประมงและเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-09-28  |   ข่าววันที่: 2017-09-28 |  อ่าน: 296 ครั้ง
 

     ตามที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสระแก้ว ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต2(กรุงเทพมหานคร) กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต ได้จัดจ้างเหมาบริการงานด้านนักวิชาการประมง จำนวน 1 งาน และด้านการบันทึกข้อมูล จำนวน 1 งาน ได้แก่

1) นางสาวสุภาภรณ์ อักษรคง (นักวิชาการประมง)

2) นางลัดดา  พงษ์ภุมมา (เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ระเบียบกรมประมง ตามมาตรา 65 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม.. (104)   ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก.. (67)  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก.. (66)  สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับร้านค้าปัจจัยการผลิต.. (63)  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก.. (63)  จัดพิธีมอบพันธ์สัตว์น้ำเพื่อปล่อยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมชนนีพันปีหลวง.. (61)  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก.. (56)  สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับร้านค้าปัจจัยการผลิต.. (49)  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก.. (49)  ตรวจผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ ที่ส่งออกไปยังประเทศกัมพูชา (จุดผ่อนปรนการค้าบ้านหนองปรือ).. (48)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)

     547 หมู่ 2 ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120 โทรศัพท์: 037 231074, 092 2234277 E-Mail: aranfishtrade@gmail.com