ประกาศลงทะเบียน เพื่อใช้งานระบบฯโดยใช้แบบคำขอลงทะเบียน

 กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังเรือประมงตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า


ประกาศลงทะเบียน เพื่อใช้งานระบบฯโดยใช้แบบคำขอลงทะเบียน 

News Activities


ประกาศวันพุธที่ 1 มีนาคม 2560

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของตัวแทนสายเรือ และผู้ประกอบการโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ก่อนการเปิดใช้งาน "ระบบการออกหนังสือการแปรรูปสัตว์น้ำ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) ภายใต้การเชื่อมโยงคำขอกลาง (FSW) (Processing Statement and PSM Link System : PPS)"

กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต จึงขอแจ้งให้ตัวแทนสายเรือ ดำเนินการลงทะเบียน เพื่อใช้งานระบบฯโดยใช้แบบคำขอลงทะเบียน ดังนี้

ตัวแทนสายเรือนิติบุคคล แบบคำขอลงทะเบียนหมายเลข 5 http://www4.fisheries.go.th/…/file_…/20170222183739_file.pdf

ตัวแทนสายเรือบุคคลธรรมดา แบบคำขอลงทะเบียนหมายเลข 6 http://www4.fisheries.go.th/…/file_…/20170222183815_file.pdf

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่มีการทำการประมงโดยไ...  147   การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (In...  107  ประชุมTechnical Consultation on Voluntary Guidelines for Transshipment    101  ประชุมการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครั...  99  ประชุมเพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับพฤติการณ์การกระทำความผิดของเรือ SUROO SUROO1 SUROO2 S...  92  การประเมินการมีส่วนร่วมของ FAO ต่อ SDG 14 : Life Below Water   91  ประชุมคณะทำงานเพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับพฤติการณ์การกระทำผิดของเรือ Sea View, Sea Win...  87  Port State Measures Procedure   81  ประกาศมาตรา ๙๕ (Ver.Eng)   49  เดินทางราชการเพื่อหารือ ชี้แจง และรับฟังปัญหาในกระบวนการตรวจสอบเอกสารเรือประมงต่...  41


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังเรือประมงตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า

     สถานที่ตั้ง : กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เบอร์โทรศัพท์สายใน (กรมประมง) : 02 562-0600 - 15 ต่อ 5209      thaipsm.investigation@gmail.com   0809090024   แฟนเพจ