เจ้าหน้าที่ร่วมตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า 

 กลุ่มควบคุมเรือประมงเเละสินค้าประมงต่างประเทศ

เจ้าหน้าที่ร่วมตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า  

News Activities

 เผยเเพร่: 2018-11-21  |   ข่าววันที่: 2018-11-20 |  อ่าน: 292 ครั้ง
 

วันนี้ เวลา 9.30 น. เจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมเรือประมงและสินค้าประมงต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำ เขต 2 กรุงเทพมหานคร กรมประมง ร่วมกับ เจ้าหน้าที่กรมศุลกากร เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ร่วมตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า 
     กระบวนการควบคุมตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศตามมาตรการรัฐเจ้าของท่าของประเทศไทย ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 
1. การตรวจสอบเอกสารเรือประมงต่างประเทศก่อนเรือเข้าเทียบท่า
2. การตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศ ณ ท่าเทียบเรือ
3. การควบคุมการขนถ่ายสัตว์น้ำ
    วัตถุประสงค์หลักในการสร้างความเข้มแข็งในกระบวนการควบคุมตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า เรือประมงและสินค้าประมงต่างประเทศที่เข้ามาในประเทศไทย เป็นเรือประมงและสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนำเข้า สัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ. ๒๕๖๐.. (874)  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องการแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกำหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทย ที่ประสงค์จะนำสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้.. (769) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกําหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์ จะนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัต.. (752) สหภาพยุโรปประกาศให้ใบแดง IUU แก่คอโมโรสอย่างเป็นทางการ.. (715) ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เรื่อง การเปิดให้บริการระบบรับรองการจับคู่หนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำนำเข้า (Import Aquatic Animal Mo.. (701) สื่อประชาสัมพันธ์(แผ่นพับ) การนำเรือประมงต่างประเทศเข้าเทียบท่าในราชอาณาจักรไทย.. (689) สื่อประชาสัมพันธ์(แผ่นพับ) ขั้นตอนการลงทะเบียนและการเข้าใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ การแจ้งนำเรือประมงต่างประเทศเข้าเทียบท่า ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า(PSM).. (654) สหภาพยุโรปประกาศปลดใบเหลือง IUU ให้คูราเซาและโซโลมอนอย่างเป็นทางการ.. (653) อบรมเจ้าหน้าที่เรื่อง ระบบ PPS ที่อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค.. (652) ภารกิจของกลุ่ม.. (630) ตรวจสอบการปฎิบัติงานของด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสาคร.. (614) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกําหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทย ที่ประสงค์จะเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 256.. (600) ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เรื่อง กำหนดให้เรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทย ประเภทเรือขนถ่ายสินค้าประมง (Type A) และเรือจับสัตว์น้ำ .. (580) อบรมเจ้าหน้าที่เรื่อง IOTC E-PSM ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง.. (578) ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่มีการทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐.. (572) อบรมเจ้าหน้าที่รัฐโดย Dr. Seilert Heiko Erich Werner ผู้เชี่ยวชาญจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ที่โรงแรม รามาการ์เด้น.. (563) พระราชกําหนด การประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐.. (551) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกำหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทย ที่ประสงค์จ.. (549) อบรมเจ้าหน้าที่หลักสูตร PSM Inspector ที่โรงแรม ริชมอนด์.. (523) งานออกพื้นที่ PDSF Project โดย Dr. Seilert Heiko Erich Werner ผู้เชี่ยวชาญจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี.. (493)

    Copyright © 2016-2020 กลุ่มควบคุมเรือประมงเเละสินค้าประมงต่างประเทศ

     สถานที่ตั้ง : กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เบอร์โทรศัพท์สายใน (กรมประมง) : 02 562-0600 - 15 ต่อ 2121 Help Desk: 02-940-6198