การประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควบคุมตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศ ตามมาตรการ PSM

 กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังเรือประมงตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า

การประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควบคุมตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศ ตามมาตรการ PSM 

News Activities

 เผยเเพร่: 2018-03-28  |   ข่าววันที่: 2018-03-14 |  อ่าน: 379 ครั้ง
 

             วันที่ 14 -15 มีนาคม 2561กลุ่มควบคุมเรือประมงและสินค้าประมงต่างประเทศ จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควบคุมตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศ ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (Port State Measures ; PSM)  พร้อมทั้งมอบคู่มือ(SOP)ในการควบคุมตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศ ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) ฉบับใหม่(ฉบับที่4) ให้กับด่านตรวจสัตว์น้ำที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศ

             การปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานมีขึ้นหลังจากมีการแก้ไขและประกาศใช้พระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่2) พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ซึ่งได้มีการปรับปรุงข้อกฎหมายและอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากล และเพื่อเป็นมาตรฐานการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานต่อไป


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนำเข้า สัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ. ๒๕๖๐.. (1,034)  สื่อประชาสัมพันธ์(แผ่นพับ) การนำเรือประมงต่างประเทศเข้าเทียบท่าในราชอาณาจักรไทย.. (970) ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เรื่อง การเปิดให้บริการระบบรับรองการจับคู่หนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำนำเข้า (Import Aquatic Animal Mo.. (948) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องการแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกำหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทย ที่ประสงค์จะนำสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้.. (928) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกําหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์ จะนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัต.. (877) สหภาพยุโรปประกาศให้ใบแดง IUU แก่คอโมโรสอย่างเป็นทางการ.. (864) สื่อประชาสัมพันธ์(แผ่นพับ) ขั้นตอนการลงทะเบียนและการเข้าใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ การแจ้งนำเรือประมงต่างประเทศเข้าเทียบท่า ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า(PSM).. (856) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกําหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทย ที่ประสงค์จะเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 256.. (851) ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เรื่อง กำหนดให้เรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทย ประเภทเรือขนถ่ายสินค้าประมง (Type A) และเรือจับสัตว์น้ำ .. (806) สหภาพยุโรปประกาศปลดใบเหลือง IUU ให้คูราเซาและโซโลมอนอย่างเป็นทางการ.. (764) ภารกิจของกลุ่ม.. (750) อบรมเจ้าหน้าที่เรื่อง ระบบ PPS ที่อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค.. (748) ตรวจสอบการปฎิบัติงานของด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสาคร.. (712) อบรมเจ้าหน้าที่เรื่อง IOTC E-PSM ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง.. (706) พระราชกําหนด การประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐.. (701) ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่มีการทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐.. (681) ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศกรมเจ้าท่า กำหนดหลักเกณฑ์เรือที่ประสงค์จะเข้ามาในน่านน้ำไทย.. (673) อบรมเจ้าหน้าที่รัฐโดย Dr. Seilert Heiko Erich Werner ผู้เชี่ยวชาญจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ที่โรงแรม รามาการ์เด้น.. (672) อบรมเจ้าหน้าที่หลักสูตร PSM Inspector ที่โรงแรม ริชมอนด์.. (662) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกำหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทย ที่ประสงค์จ.. (659)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังเรือประมงตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า

     สถานที่ตั้ง : กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เบอร์โทรศัพท์สายใน (กรมประมง) : 02 562-0600 - 15 ต่อ 2121 Help Desk: 02-940-6198