ข่าวประชาสัมพันธ์ 401/2563

 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ 401/2563 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 401/2563

 เผยเเพร่: 2020-06-25  |   ข่าววันที่: 2020-06-25 |  อ่าน: 41 ครั้ง
 

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายณรงค์ศักดิ์ ศิริชัยพันธุ์ ประมงจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ นายอดิศร แจ่มใส ประมงอำเภอเมืองสุรินทร์ พร้อมด้วยนายวิษณุ กัลยาพันธ์ นักวิชาการประมง สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ศรีสะเกษ ออกพื้นที่เพื่อมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรตามโครงการบริหารจัดการผลิตสินค้าเกษตร ตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก Agri map ในเขตพื้นที่ตำบลราม,ตำบลเทนมีย์ตำบลเฉนียง, ตำบลนาบัวและตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ จำนวนทั้งสิ้น 28 ราย


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • การประชุม (Fisheries Co-ordinator : FC) ครั้งที่ 1/2561.. (580)  ข่าวประชาสัมพันธ์ 3/2561.. (483) ข่าวประชาสัมพันธ์ 14/2561.. (456) โครงการธนาคารผลผลิต.. (431) โครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม.. (423) งานช้างจังหวัดสุรินทร์ประจำปี 2560.. (418) สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์.. (417) โครงการสัมมนาการผลักดันมาตรฐานและระบบการตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย์ด้วยศักยภาพเครือข่ายการผลิตและการตลาด.. (401) สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ จัดการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 11/2560 .. (384) ข่าวประชาสัมพันธ์ 70/2562.. (381) 26 กันยายน 2560 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในงานวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2560.. (377) ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2560.. (361) ข่าวประชาสัมพันธ์ 92/2561.. (361) งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ.. (359) ข่าวประชาสัมพันธ์ 9/2561.. (354) โครงการธนาคารผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2561.. (348) การประชุมหารือโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญ(Zoning).. (342) โครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม.. (342) งานมหกรรมแนะแนวอาชีพและเปิดศูนย์ความรู้กินได้จังหวัดสุรินทร์.. (337) การประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกรม กรมประมง ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1.. (335)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

     ถนนสุรินทร์-ลำชี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000