ข่าวประชาสัมพันธ์ 402/2563

 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ 402/2563 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 402/2563

 เผยเเพร่: 2020-06-26  |   ข่าววันที่: 2020-06-26 |  อ่าน: 127 ครั้ง
 

วันที่? ๒๖? มิถุนายน? ๒๕๖๓? นายณรงค์ศักดิ์? ศิริชัยพันธุ์? ประมงจังหวัดสุรินทร์? มอบหมายให้? นางอัจฉราวดี? บุญรับ? หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง? พร้อมด้วย? นางสาวมณฑิชา เหลาคม ประมงอำเภอศีขรภูมิ เจ้าหน้าที่?จากสำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์? และ?เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุรินทร์? ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการเกษตรกรด้านการประมง? ตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ? ไตรมาสที่? ๒? จังหวัดสุรินทร์? ณ? โรงเรียนสุรพินท์พิทยา? ต.ลำดวน? อ.ลำดวน? จ.สุรินทร์? โดยมีนายไกรสร? กองฉลาด? ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์? เป็นประธานฯ พร้อมทั้งเยี่ยมชมการให้บริการของหน่วยงานราชการ, การจำหน่ายผลผลิตของเกษตรกร? และปล่อยพันธุ์ปลากินพืชเพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนให้กับนักเรียนในโรงเรียน? จำนวน? ๓๐,๐๐๐ ตัว


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ 14/2561.. (785)  การประชุม (Fisheries Co-ordinator : FC) ครั้งที่ 1/2561.. (721) ข่าวประชาสัมพันธ์ 3/2561.. (588) สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์.. (554) งานช้างจังหวัดสุรินทร์ประจำปี 2560.. (529) โครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม.. (529) โครงการธนาคารผลผลิต.. (528) 26 กันยายน 2560 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในงานวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2560.. (505) โครงการสัมมนาการผลักดันมาตรฐานและระบบการตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย์ด้วยศักยภาพเครือข่ายการผลิตและการตลาด.. (494) ข่าวประชาสัมพันธ์ 70/2562.. (482) สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ จัดการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 11/2560 .. (479) ข่าวประชาสัมพันธ์ 221/2563.. (478) ข่าวประชาสัมพันธ์ 92/2561.. (476) ข่าวประชาสัมพันธ์ 9/2561.. (462) ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2560.. (457) งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ.. (453) โครงการธนาคารผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2561.. (450) การประชุมหารือโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญ(Zoning).. (430) โครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม.. (429) การประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกรม กรมประมง ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1.. (415)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

     ถนนสุรินทร์-ลำชี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000