ข่าวประชาสัมพันธ์ 403/2563

 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ 403/2563 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 403/2563

 เผยเเพร่: 2020-06-26  |   ข่าววันที่: 2020-06-26 |  อ่าน: 78 ครั้ง
 

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ ศิริชัยพันธุ์ ประมงจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร"การสนับสนุนเกษตรกรเข้าสู่การรับรองมาตรฐานแบบกลุ่ม"โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในสำหรับการผลิตสัตว์น้ำอินทรีย์เพื่อการรับรองมาตรฐานแบบกลุ่ม พร้อมด้วยนายโกศล สมัครสมาน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นายธีระศักดิ์ เสริมรส ประมงอำเภอสำโรงทาบ นายกฤติศักดิ์ อันภักดี ประมงอำเภอรัตนบุรี เจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ และเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตสัตว์น้ำอินทรีย์เข้าร่วมรับการฝึกอมรบในครั้งนี้ สนับสนุนการจัดฝึกอบรมโดย กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น(กมป.) นำโดย น.ส.มณฑิรา ถาวรยุติการต์ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษและคณะ ร่วมกับคณาจารย์ผู้ให้ความรู้จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ณ ห้องเอมอรเอ สวนป่ารีสอร์ท จังหวัดสุรินทร์


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • การประชุม (Fisheries Co-ordinator : FC) ครั้งที่ 1/2561.. (657)  ข่าวประชาสัมพันธ์ 14/2561.. (611) ข่าวประชาสัมพันธ์ 3/2561.. (528) โครงการธนาคารผลผลิต.. (474) โครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม.. (469) สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์.. (469) งานช้างจังหวัดสุรินทร์ประจำปี 2560.. (467) 26 กันยายน 2560 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในงานวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2560.. (440) โครงการสัมมนาการผลักดันมาตรฐานและระบบการตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย์ด้วยศักยภาพเครือข่ายการผลิตและการตลาด.. (439) ข่าวประชาสัมพันธ์ 70/2562.. (432) ข่าวประชาสัมพันธ์ 92/2561.. (424) สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ จัดการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 11/2560 .. (420) ข่าวประชาสัมพันธ์ 9/2561.. (406) ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2560.. (400) งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ.. (399) โครงการธนาคารผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2561.. (391) โครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม.. (384) การประชุมหารือโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญ(Zoning).. (380) งานมหกรรมแนะแนวอาชีพและเปิดศูนย์ความรู้กินได้จังหวัดสุรินทร์.. (374) การประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกรม กรมประมง ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1.. (370)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

     ถนนสุรินทร์-ลำชี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000