ข่าวประชาสัมพันธ์ 404/2563

 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ 404/2563 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 404/2563

 เผยเเพร่: 2020-06-27  |   ข่าววันที่: 2020-06-26 |  อ่าน: 102 ครั้ง
 

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายณรงค์ศักดิ์ ศิริชัยพันธุ์ มอบหมายให้ นางสาวนภาวรรณ มาขะนา ประมงอำเภอกาบเชิง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้ำจืดเขื่อนลำนางรอง ร่วมกับ หน่วยรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ ปกครองอำเภอกาบเชิง หน่วยทหารพรานที่ ๒๖  ทหารหน่วยเฉพาะกิจที่ ๒  ร ๒๑๓ บูรณาการร่วมกันออกลาดตระเวนตรวจสอบการกระทำผิดตามข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป้า พ.ศ. ๒๕๖๒ และ             การกระทำผิดตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๖๐ โดยได้ประชุมชี้แจงและออกปฏิบัติงานลาดตระเวนโดยรอบอ่างเก็บน้ำห้วยตาเกาว์ ท้องที่ตำบลคะเคียน ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่เริ่มจนจบภารกิจไม่พบมีการกระทำผิดแต่อย่างใด


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • การประชุม (Fisheries Co-ordinator : FC) ครั้งที่ 1/2561.. (658)  ข่าวประชาสัมพันธ์ 14/2561.. (613) ข่าวประชาสัมพันธ์ 3/2561.. (529) โครงการธนาคารผลผลิต.. (474) สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์.. (470) งานช้างจังหวัดสุรินทร์ประจำปี 2560.. (469) โครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม.. (469) โครงการสัมมนาการผลักดันมาตรฐานและระบบการตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย์ด้วยศักยภาพเครือข่ายการผลิตและการตลาด.. (440) 26 กันยายน 2560 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในงานวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2560.. (440) ข่าวประชาสัมพันธ์ 70/2562.. (432) ข่าวประชาสัมพันธ์ 92/2561.. (424) สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ จัดการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 11/2560 .. (420) ข่าวประชาสัมพันธ์ 9/2561.. (407) ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2560.. (401) งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ.. (400) โครงการธนาคารผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2561.. (392) โครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม.. (385) การประชุมหารือโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญ(Zoning).. (380) งานมหกรรมแนะแนวอาชีพและเปิดศูนย์ความรู้กินได้จังหวัดสุรินทร์.. (374) การประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกรม กรมประมง ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1.. (370)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

     ถนนสุรินทร์-ลำชี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000