ข่าวประชาสัมพันธ์ 404/2563 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

  •  Hit 20 อันดับ
  • การประชุม (Fisheries Co-ordinator : FC) ครั้งที่ 1/2561.. (568)  ข่าวประชาสัมพันธ์ 3/2561.. (478) ข่าวประชาสัมพันธ์ 14/2561.. (433) โครงการธนาคารผลผลิต.. (423) โครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม.. (418) งานช้างจังหวัดสุรินทร์ประจำปี 2560.. (410) สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์.. (408) โครงการสัมมนาการผลักดันมาตรฐานและระบบการตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย์ด้วยศักยภาพเครือข่ายการผลิตและการตลาด.. (395) ข่าวประชาสัมพันธ์ 70/2562.. (377) สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ จัดการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 11/2560 .. (376) 26 กันยายน 2560 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในงานวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2560.. (371) ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2560.. (357) งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ.. (353) ข่าวประชาสัมพันธ์ 92/2561.. (353) โครงการธนาคารผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2561.. (346) ข่าวประชาสัมพันธ์ 9/2561.. (344) โครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม.. (337) การประชุมหารือโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญ(Zoning).. (335) การประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกรม กรมประมง ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1.. (332) งานมหกรรมแนะแนวอาชีพและเปิดศูนย์ความรู้กินได้จังหวัดสุรินทร์.. (332)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

     ถนนสุรินทร์-ลำชี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000