ข่าวประชาสัมพันธ์ 400/2563 วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายณรงค์ศักดิ์ ศิริชัยพันธุ์ ประมงจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ นางสาวนภาวรรณ มาชะนา ประมงอำเภอกาบเชิง บรรยายและสาธิตการแปรรูปสัตว์น้ำ ตามโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในสถานศึกษา (โรงเรียนตามพระราชดำริ) ปี ๒๕๖๓ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโคกแสลง หมู่ที่ ๗ ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ จัดโดย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

     ถนนสุรินทร์-ลำชี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000    fishsurin@hotmail.co.th   044-514590   044-514590   แฟนเพจ