ข่าวประชาสัมพันธ์ 401/2563 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

  •  Hit 20 อันดับ
  • การประชุม (Fisheries Co-ordinator : FC) ครั้งที่ 1/2561.. (676)  ข่าวประชาสัมพันธ์ 14/2561.. (674) ข่าวประชาสัมพันธ์ 3/2561.. (550) โครงการธนาคารผลผลิต.. (487) สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์.. (486) งานช้างจังหวัดสุรินทร์ประจำปี 2560.. (482) โครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม.. (481) 26 กันยายน 2560 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในงานวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2560.. (459) โครงการสัมมนาการผลักดันมาตรฐานและระบบการตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย์ด้วยศักยภาพเครือข่ายการผลิตและการตลาด.. (451) ข่าวประชาสัมพันธ์ 70/2562.. (445) สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ จัดการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 11/2560 .. (434) ข่าวประชาสัมพันธ์ 92/2561.. (434) ข่าวประชาสัมพันธ์ 9/2561.. (417) งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ.. (415) ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2560.. (414) โครงการธนาคารผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2561.. (407) โครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม.. (396) การประชุมหารือโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญ(Zoning).. (393) การประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกรม กรมประมง ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1.. (385) งานมหกรรมแนะแนวอาชีพและเปิดศูนย์ความรู้กินได้จังหวัดสุรินทร์.. (382)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

     ถนนสุรินทร์-ลำชี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000