วันที่ 2 มีนาคม 2564 นายศิริพงษ์ สารถ้อย หัวหน้าด่านตรวจประมงเชียงใหม่ร่วมกับประมงอำเภอสารภี ได้ปฏิบัติงานตรวจติดตามสถานกักกันปลาคาร์พ

 ด่านตรวจประมงเชียงใหม่

วันที่ 2 มีนาคม 2564 นายศิริพงษ์ สารถ้อย หัวหน้าด่านตรวจประมงเชียงใหม่ร่วมกับประมงอำเภอสารภี ได้ปฏิบัติงานตรวจติดตามสถานกักกันปลาคาร์พ 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-03-03  |   ข่าววันที่: 2021-03-02 |  อ่าน: 198 ครั้ง
 

วันที่ 2 มีนาคม 2564

นายศิริพงษ์ สารถ้อย หัวหน้าด่านตรวจประมงเชียงใหม่ร่วมกับประมงอำเภอสารภี ได้ปฏิบัติงานตรวจติดตามสถานกักกันปลาคาร์พก่อนการนำเข้า และประมงอำเภอสารภีได้คัดเลือกเกษตรกรด้านการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามเพื่อเข้าร่วมการประกวดคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น ณ สถานกักกันสัตว์น้ำของ นายจักกฤษณ์ สุริยะศักดิ์ อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันที่ 2 มีนาคม 2564

นายศิริพงษ์ สารถ้อย หัวหน้าด่านตรวจประมงเชียงใหม่ร่วมกับประมงอำเภอสารภี ได้ปฏิบัติงานตรวจติดตามสถานกักกันปลาคาร์พก่อนการนำเข้า และประมงอำเภอสารภีได้คัดเลือกเกษตรกรด้านการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามเพื่อเข้าร่วมการประกวดคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น ณ สถานกักกันสัตว์น้ำของ นายจักกฤษณ์ สุริยะศักดิ์ อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ 11 สิงหาคม 2564 นายศิริพงษ์ สารถ้อย หัวหน้าด่านตรวจประมงเชียงใหม่ ร่วมก... (227)   ประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในต.พนักงานผู้ช่... (159)  ประวัติหน่วยงาน  (146)  วันที่ 18 สิงหาคม 2564 หัวหน้าด่านตรวจประมงเชียงใหม่ร่วมประชุมพิจารณาข้อคิดเห็นต... (117)  วันที่ 9 สิงหาคม 2564 นายศิริพงษ์ สารถ้อย หัวหน้าด่านตรวจประมงเชียงใหม่และเจ้าห... (115)  ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการติดต่อหน่วยรับรอง กมป.ทาง Line Official Account   (96)  วันที่ 23 กันยายน 2564 นายศิริพงษ์ สารถ้อย หัวหน้าด่านตรวจประมงเชียงใหม่ ร่วมจั... (93)  ประชาสัมพันธ์ การขออนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำต่างถิ่น  (87)  วันที่ 22 กันยายน 2564 นายศิริพงษ์  สารถ้อย หัวหน้าด่านตรวจประมงเชียงใหม่ ได้ให้... (84)  วันที่ 26 สิงหาคม 2564 นายกิตติพัทธ์ แก้วใส ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรว... (71)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงเชียงใหม่

     ด่านตรวจประมงเชียงใหม่ 1. สำนักงานตั้งอยู่ที่ ห้อง 11A211 อาคารคลังสินค้า ชั้น 2 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ต.สุเทพ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50200 โทร.053-904-013 2. ห้องตรวจสินค้าอาคารผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ โทร.053-922-316