วันที่ 19 มีนาคม 2564 นายศิริพงษ์ สารถ้อย หัวหน้าด่านตรวจประมงเชียงใหม่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงเชียงใหม่ บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์และตรวจร้านค้า

 ด่านตรวจประมงเชียงใหม่


วันที่ 19 มีนาคม 2564 นายศิริพงษ์ สารถ้อย หัวหน้าด่านตรวจประมงเชียงใหม่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงเชียงใหม่ บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์และตรวจร้านค้า วันที่ 19 มีนาคม 2564

นายศิริพงษ์ สารถ้อย หัวหน้าด่านตรวจประมงเชียงใหม่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงเชียงใหม่ บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์และตรวจร้านค้า สถานประกอบการจำหน่ายเครื่องหนังจระเข้ ร้าน CNX Memories. ณ เทศบาลตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งได้ให้คำปรึกษาแนะนำ การส่งออกผลิตภัณฑ์จากจระเข้ ให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงเชียงใหม่

     ด่านตรวจประมงเชียงใหม่ 1. สำนักงานตั้งอยู่ที่ ห้อง 11A211 อาคารคลังสินค้า ชั้น 2 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ต.สุเทพ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50200 โทร.053-904-013 2. ห้องตรวจสินค้าอาคารผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ โทร.053-922-316      Dan_cmfish1@hotmail.com   053-904013   053-904013