ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล)

ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-08-29  |   ข่าววันที่: 2017-08-29 |  อ่าน: 444 ครั้ง
 


  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนําเข้า สัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา พ.ศ. ๒๕๖๐.. (1,352)  แบบคำขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนหมายเลข 7 ตามระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบเชื่อมโยงคําขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน.. (1,181) ทำเนียบหัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (900) การตรวจสอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560.. (767) การตรวจสอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560.. (755) ชื่อหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษ.. (719) การตรวจสอบนำเข้า ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนเมษายน 2560.. (694) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (665) ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (650) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกําหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์ จะนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัต.. (638) การตรวจสอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนมิถุนายน 2560.. (634) การตรวจสอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนกรกฎาคม 2560.. (624) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (605) ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (596) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (588) ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (563) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (561) การตรวจสอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนกันยายน 2560.. (557) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (556) ประวัติหน่วยงาน.. (543)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล)

     495  หมู่ 3  ตำบลตำมะลัง  อำเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล Facebook : https://www.facebook.com/FIRC.NINE/