ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2563

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล)

ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-05-28  |   ข่าววันที่: 2020-05-28 |  อ่าน: 94 ครั้ง
 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนําเข้า สัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา พ.ศ. ๒๕๖๐.. (1,351)  แบบคำขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนหมายเลข 7 ตามระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบเชื่อมโยงคําขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน.. (1,181) ทำเนียบหัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (900) การตรวจสอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560.. (767) การตรวจสอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560.. (754) ชื่อหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษ.. (719) การตรวจสอบนำเข้า ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนเมษายน 2560.. (692) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (664) ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (649) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกําหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์ จะนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัต.. (638) การตรวจสอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนมิถุนายน 2560.. (633) การตรวจสอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนกรกฎาคม 2560.. (623) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (604) ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (595) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (585) ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (562) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (559) การตรวจสอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนกันยายน 2560.. (556) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (555) ประวัติหน่วยงาน.. (543)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล)

     495  หมู่ 3  ตำบลตำมะลัง  อำเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล Facebook : https://www.facebook.com/FIRC.NINE/