ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล)

ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-06-15  |   ข่าววันที่: 2017-06-15 |  อ่าน: 626 ครั้ง
 

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล ได้ประชุมเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล ครั้งที่ 6/2560 ณ ห้องประชุมด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล


  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนําเข้า สัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา พ.ศ. ๒๕๖๐.. (1,437)  แบบคำขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนหมายเลข 7 ตามระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบเชื่อมโยงคําขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน.. (1,415) การตรวจสอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560.. (810) การตรวจสอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560.. (805) การตรวจสอบนำเข้า ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนเมษายน 2560.. (768) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (714) ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (710) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกําหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์ จะนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัต.. (708) การตรวจสอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนกรกฎาคม 2560.. (690) การตรวจสอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนมิถุนายน 2560.. (684) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (655) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (649) ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (643) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (626) การตรวจสอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนกันยายน 2560.. (620) ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (614) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (607) CIUU.. (579) การตรวจสอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนสิงหาคม 2560.. (548) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (541)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล)

     หมู่ 4  ตำบลปากน้ำ  อำเภอละงู  จังหวัดสตูล  91110 Facebook : https://www.facebook.com/FIRC.NINE/