ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล)

ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-05-23  |   ข่าววันที่: 2017-05-22 |  อ่าน: 625 ครั้ง
 

  วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ ปี 2560 พร้อมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยมีปลัดจังหวัดสตูลเป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  ตำบลเกตรี อำเภอเมือง   จังหวัดสตูล


  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนําเข้า สัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา พ.ศ. ๒๕๖๐.. (1,402)  แบบคำขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนหมายเลข 7 ตามระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบเชื่อมโยงคําขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน.. (1,339) การตรวจสอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560.. (797) การตรวจสอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560.. (789) การตรวจสอบนำเข้า ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนเมษายน 2560.. (735) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (698) ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (689) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกําหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์ จะนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัต.. (671) การตรวจสอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนมิถุนายน 2560.. (668) การตรวจสอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนกรกฎาคม 2560.. (661) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (636) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (633) ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (625) ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (597) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (597) การตรวจสอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนกันยายน 2560.. (595) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (591) CIUU.. (565) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (526) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (521)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล)

     หมู่ 4  ตำบลปากน้ำ  อำเภอละงู  จังหวัดสตูล  91110 Facebook : https://www.facebook.com/FIRC.NINE/