ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล)


ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล 

ข่าวกิจกรรม


  วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ ปี 2560 พร้อมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยมีปลัดจังหวัดสตูลเป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  ตำบลเกตรี อำเภอเมือง   จังหวัดสตูล

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล)

     หมู่ 4  ตำบลปากน้ำ  อำเภอละงู  จังหวัดสตูล  91110 Facebook : https://www.facebook.com/FIRC.NINE/      satun.sfio@gmail.com   0-7474-0695   0-7474-0695   แฟนเพจ