ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล)

ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-05-17  |   ข่าววันที่: 2017-05-17 |  อ่าน: 710 ครั้ง
 

วันที่ 17 พฤษภาคม 2560  เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการความร่วมมือเพื่ออำนวยความสะดวกในการผ่านเข้า-ออก ซึ่งบุคคล สินค้า และยานพาหนะบริเวณด่านพรมแดนวังประจัน ณ ด่านศุลกากรวังประจัน ตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล


  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนําเข้า สัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา พ.ศ. ๒๕๖๐.. (1,437)  แบบคำขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนหมายเลข 7 ตามระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบเชื่อมโยงคําขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน.. (1,414) การตรวจสอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560.. (810) การตรวจสอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560.. (805) การตรวจสอบนำเข้า ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนเมษายน 2560.. (767) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (713) ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (710) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกําหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์ จะนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัต.. (707) การตรวจสอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนกรกฎาคม 2560.. (690) การตรวจสอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนมิถุนายน 2560.. (683) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (654) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (649) ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (643) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (625) การตรวจสอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนกันยายน 2560.. (620) ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (613) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (607) CIUU.. (579) การตรวจสอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนสิงหาคม 2560.. (548) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (541)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล)

     หมู่ 4  ตำบลปากน้ำ  อำเภอละงู  จังหวัดสตูล  91110 Facebook : https://www.facebook.com/FIRC.NINE/