ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล)

ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-05-01  |   ข่าววันที่: 2017-05-01 |  อ่าน: 439 ครั้ง
 


  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนําเข้า สัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา พ.ศ. ๒๕๖๐.. (1,403)  แบบคำขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนหมายเลข 7 ตามระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบเชื่อมโยงคําขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน.. (1,339) การตรวจสอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560.. (797) การตรวจสอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560.. (790) การตรวจสอบนำเข้า ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนเมษายน 2560.. (736) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (699) ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (691) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกําหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์ จะนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัต.. (671) การตรวจสอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนมิถุนายน 2560.. (669) การตรวจสอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนกรกฎาคม 2560.. (662) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (637) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (635) ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (626) ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (598) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (598) การตรวจสอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนกันยายน 2560.. (596) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (592) CIUU.. (565) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (528) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (522)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล)

     หมู่ 4  ตำบลปากน้ำ  อำเภอละงู  จังหวัดสตูล  91110 Facebook : https://www.facebook.com/FIRC.NINE/