ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล ประจำวันที่ 26 ตุลาคม 2562

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล)

ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล ประจำวันที่ 26 ตุลาคม 2562 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2019-10-26  |   ข่าววันที่: 2019-10-26 |  อ่าน: 66 ครั้ง
 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนําเข้า สัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา พ.ศ. ๒๕๖๐.. (1,375)  แบบคำขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนหมายเลข 7 ตามระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบเชื่อมโยงคําขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน.. (1,266) การตรวจสอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560.. (780) การตรวจสอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560.. (768) การตรวจสอบนำเข้า ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนเมษายน 2560.. (712) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (680) ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (662) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกําหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์ จะนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัต.. (650) การตรวจสอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนมิถุนายน 2560.. (650) การตรวจสอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนกรกฎาคม 2560.. (639) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (620) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (608) ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (606) การตรวจสอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนกันยายน 2560.. (581) ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (577) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (573) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (570) CIUU.. (545) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (509) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (503)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล)

     495  หมู่ 3  ตำบลตำมะลัง  อำเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล Facebook : https://www.facebook.com/FIRC.NINE/