ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล ประจำวันที่ 22 กันยายน 2562

 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล

ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล ประจำวันที่ 22 กันยายน 2562 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2019-09-22  |   ข่าววันที่: 2019-09-22 |  อ่าน: 40 ครั้ง
 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนําเข้า สัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา พ.ศ. ๒๕๖๐.. (1,288)  แบบคำขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนหมายเลข 7 ตามระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบเชื่อมโยงคําขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน.. (1,081) ทำเนียบหัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (848) การตรวจสอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560.. (724) การตรวจสอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560.. (716) ชื่อหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษ.. (654) การตรวจสอบนำเข้า ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนเมษายน 2560.. (652) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (629) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกําหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์ จะนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัต.. (612) ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (611) การตรวจสอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนมิถุนายน 2560.. (603) การตรวจสอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนกรกฎาคม 2560.. (587) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (575) ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (565) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (557) ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (532) การตรวจสอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนกันยายน 2560.. (527) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (524) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (519) ประวัติหน่วยงาน.. (505)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล

     495  หมู่ 3  ตำบลตำมะลัง  อำเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล Facebook  : https://www.facebook.com/satun.aaio