ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล

 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล

ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2018-07-09  |   ข่าววันที่: 2018-07-09 |  อ่าน: 83 ครั้ง
 

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 นายคเณศวร์ ขอวิวัฒน์ หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล ประชุมเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล เพื่อติดตาม สรุปผลการปฏิบัติงานรวมทั้งปัญหาและอุปสรรค และร่วมเสนอความคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ การแก้ไขปัญหา และการพัฒนาด่านฯ สตูล   ณ ห้องประชุมด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนําเข้า สัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา พ.ศ. ๒๕๖๐.. (1,295)  แบบคำขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนหมายเลข 7 ตามระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบเชื่อมโยงคําขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน.. (1,085) ทำเนียบหัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (849) การตรวจสอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560.. (725) การตรวจสอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560.. (721) ชื่อหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษ.. (658) การตรวจสอบนำเข้า ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนเมษายน 2560.. (654) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (633) ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (612) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกําหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์ จะนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัต.. (612) การตรวจสอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนมิถุนายน 2560.. (605) การตรวจสอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนกรกฎาคม 2560.. (597) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (576) ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (566) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (558) ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (533) การตรวจสอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนกันยายน 2560.. (528) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (525) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (520) ประวัติหน่วยงาน.. (506)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล

     495  หมู่ 3  ตำบลตำมะลัง  อำเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล Facebook  : https://www.facebook.com/satun.aaio