วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 : ศบป.9 สตูล บูรณาการ ศรชล.จว.สตูล ศคท.จว.สตูล และหน่วยงานสหวิชาชีพ ร่วมกับศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลสงขลา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครคนประจำเรือประมง

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล)


วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 : ศบป.9 สตูล บูรณาการ ศรชล.จว.สตูล ศคท.จว.สตูล และหน่วยงานสหวิชาชีพ ร่วมกับศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลสงขลา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครคนประจำเรือประมง 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 : ศบป.9 สตูล บูรณาการ ศรชล.จว.สตูล ศคท.จว.สตูล และหน่วยงานสหวิชาชีพ ร่วมกับศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลสงขลา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครคนประจำเรือประมง..คลิก

 ศบป.9 สตูล บูรณาการ ศรชล.จว.สตูล ศคท.จว.สตูล และหน่วยงานสหวิชาชีพ ร่วมกับศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลสงขลา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครคนประจำเรือประมง
****วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 - 17.00 น. นายพีรศักดิ์ พิทักษ์วาที หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกสตูล นายชาลี ยะมาเจริญ หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกปากบารา สังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล) บูรณาการกับศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสตูล ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดสตูล สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล ร่วมกับศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลสงขลา และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครคนประจำเรือประมง หลักสูตร "การปฐมพยาบาล การช่วยฟื้นคืนชีพ และการกู้ชีพกู้ภัยจากเหตุเพลิงไหม้ และลูกเรือตกน้ำ" โดยมี น.อ.แสนย์ไท บัวเนียม รอง ผอ.ศรชล.จว.สต. เป็นประธานในพิธีเปิด และ ว่าที่ น.อ.รัฐพล แก้วกระจาย หน.ศคท.จว.สต. มอบประกาศนียบัตรและชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมการอบรม ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น แนะนำอุปกรณ์การช่วยชีวิตและสาธิตวิธีการใช้งาน การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การช่วยฟื้นคืนชีพ การกู้ภัยจากเหตุเพลิงไหม้ และลูกเรือตกน้ำ ตลอดจนช่องทางการแจ้งเหตุเมื่อเกิดเหตุการณ์ในทะเล ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล มีผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ จำนวน 40 ราย ******

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล) ประจำวันที่ 11-15 ธันวาคม 2565 ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล) ประจำวันที่... จำนวนผู้อ่าน 320  วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 : ศบป.9 สตูล บูรณาการ ศรชล.จว.สตูล ศคท.จว.สตูล และหน่วยงานสหวิชาชีพ ร่วมกับศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลสงขลา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครคนประจำเรือประมง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 : ศบป.9 สตูล บูรณาการ ศรชล.จว.สตูล ศคท.จว.สตูล และหน่วย... จำนวนผู้อ่าน 119 ผลการปฏิบัติงานศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล) และหน่วยงานภายในสังกัด ประจำเดือนธันวาคม 2565 ผลการปฏิบัติงานศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล) และหน่วยงานภายในสังกัด... จำนวนผู้อ่าน 88 ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9(สตูล) ประจำวันที่ 11-15 มกราคม 2566 ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9(สตูล) ประจำวันที่ ... จำนวนผู้อ่าน 84 ผลการปฏิบัติงานศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล) และหน่วยงานภายในสังกัด ประจำเดือนมกราคม 2566 ผลการปฏิบัติงานศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล) และหน่วยงานภายในสังกัด... จำนวนผู้อ่าน 60 วันที่ 19 มกราคม 2566 : ศบป.9 สตูล บูรณาการตรวจร่วมเรือประมงพาณิชย์กลางทะเลจังหวัดสตูล วันที่ 19 มกราคม 2566 : ศบป.9 สตูล บูรณาการตรวจร่วมเรือประมงพาณิชย์กลางทะเลจังหว... จำนวนผู้อ่าน 54 ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9(สตูล) ประจำวันที่ 16-19 มกราคม 2566 ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9(สตูล) ประจำวันที่ ... จำนวนผู้อ่าน 53 ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9(สตูล) ประจำวันที่ 1-5 มกราคม 2566 ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9(สตูล) ประจำวันที่ ... จำนวนผู้อ่าน 52 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 : นายซุลกีฟลี ลติฟีปุตรา ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประเขต 9 (สตูล) พร้อมด้วยนายชาลี ยะมาเจริญ หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกปากบารา ได้จัดประชุมผู้ประกอบการประมง เจ้าของเรือ ผู้ควบคุมเรือ โดยทบทวน ชี้แจ้ง ทำความเข้าใจข้อระเบียบ ประกาศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ เน้นย้ำเรื่องเอกสารที่ต้องจัดทำให้ครบถ้วนและถูกต้อง จำนวน 6 ราย ณ ห้องประชุมศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประเขต 9 (สตูล) วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 : นายซุลกีฟลี ลติฟีปุตรา ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด... จำนวนผู้อ่าน 50 ทรงพระเจริญ ท่านหญิงสิริวัณวลี ทรงพระเจริญ ท่านหญิงสิริวัณวลี  จำนวนผู้อ่าน 47


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล)

    รายละเอียด หมู่ 4  ตำบลปากน้ำ  อำเภอละงู  จังหวัดสตูล  91110 Facebook : https://www.facebook.com/FIRC.NINE/    email  satun.sfio@gmail.com  โทรศัพท์ 0-7474-0695  FAX 0-7474-0695  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6