วันที่ 19 มกราคม 2566 : ศบป.9 สตูล บูรณาการตรวจร่วมเรือประมงพาณิชย์กลางทะเลจังหวัดสตูล

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล)


วันที่ 19 มกราคม 2566 : ศบป.9 สตูล บูรณาการตรวจร่วมเรือประมงพาณิชย์กลางทะเลจังหวัดสตูล 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 19 มกราคม 2566 : ศบป.9 สตูล บูรณาการตรวจร่วมเรือประมงพาณิชย์กลางทะเลจังหวัดสตูล..คลิก

วันที่ 19  มกราคม 2566 ศบป.9 สตูล บูรณาการตรวจร่วมเรือประมงพาณิชย์กลางทะเลจังหวัดสตูล : เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล) ร่วมกับหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะหลีเป๊ะ (สตูล) สำนักงานประมงจังหวัดสตูล สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล และศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสตูล บูรณาการตรวจร่วมเรือประมงพาณิชย์พื้นที่จังหวัดสตูล จำนวน 8 ลำ โดยใช้เรือตรวจประมงทะเล 614 เป็นยานพาหนะในการออกตรวจ    ผลการตรวจสอบเรือประมงจำนวน 8 ลำ ผู้ควบคุมเรือได้จัดทำเอกสารได้ครบถ้วน ถูกต้อง ทั้งสมุดบันทึกการทำการประมง ใบจัดเวลาพัก บัญชีการจ่ายค่าจ้าง และได้นำเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องลงเรือ ได้แก่ ใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ หนังสือรับรองด้านสุขอนามัยในเรือประมง ทะเบียนเรือ ใบอนุญาตใช้เรือ ใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว หนังสือคนประจำเรือ และตรวจสอบเครื่องมือทำการประมงถูกต้องตรงตามใบอนุญาต ไม่มีเครื่องมือประมงอื่นหรืออุปกรณ์ที่ดัดแปลงให้ทำการประมงประเภทอื่นได้ ทั้งนี้ได้ตรวจสอบลูกเรือ ถูกต้องครบถ้วนตามบัญชีรายชื่อคนประจำเรือที่แจ้งประสงค์ออกทำการประมงผ่านศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล) ประจำวันที่ 11-15 ธันวาคม 2565 ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล) ประจำวันที่... จำนวนผู้อ่าน 320  วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 : ศบป.9 สตูล บูรณาการ ศรชล.จว.สตูล ศคท.จว.สตูล และหน่วยงานสหวิชาชีพ ร่วมกับศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลสงขลา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครคนประจำเรือประมง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 : ศบป.9 สตูล บูรณาการ ศรชล.จว.สตูล ศคท.จว.สตูล และหน่วย... จำนวนผู้อ่าน 119 ผลการปฏิบัติงานศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล) และหน่วยงานภายในสังกัด ประจำเดือนธันวาคม 2565 ผลการปฏิบัติงานศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล) และหน่วยงานภายในสังกัด... จำนวนผู้อ่าน 89 ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9(สตูล) ประจำวันที่ 11-15 มกราคม 2566 ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9(สตูล) ประจำวันที่ ... จำนวนผู้อ่าน 84 ผลการปฏิบัติงานศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล) และหน่วยงานภายในสังกัด ประจำเดือนมกราคม 2566 ผลการปฏิบัติงานศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล) และหน่วยงานภายในสังกัด... จำนวนผู้อ่าน 60 วันที่ 19 มกราคม 2566 : ศบป.9 สตูล บูรณาการตรวจร่วมเรือประมงพาณิชย์กลางทะเลจังหวัดสตูล วันที่ 19 มกราคม 2566 : ศบป.9 สตูล บูรณาการตรวจร่วมเรือประมงพาณิชย์กลางทะเลจังหว... จำนวนผู้อ่าน 55 ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9(สตูล) ประจำวันที่ 16-19 มกราคม 2566 ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9(สตูล) ประจำวันที่ ... จำนวนผู้อ่าน 53 ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9(สตูล) ประจำวันที่ 1-5 มกราคม 2566 ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9(สตูล) ประจำวันที่ ... จำนวนผู้อ่าน 53 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 : นายซุลกีฟลี ลติฟีปุตรา ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประเขต 9 (สตูล) พร้อมด้วยนายชาลี ยะมาเจริญ หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกปากบารา ได้จัดประชุมผู้ประกอบการประมง เจ้าของเรือ ผู้ควบคุมเรือ โดยทบทวน ชี้แจ้ง ทำความเข้าใจข้อระเบียบ ประกาศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ เน้นย้ำเรื่องเอกสารที่ต้องจัดทำให้ครบถ้วนและถูกต้อง จำนวน 6 ราย ณ ห้องประชุมศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประเขต 9 (สตูล) วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 : นายซุลกีฟลี ลติฟีปุตรา ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด... จำนวนผู้อ่าน 50 ทรงพระเจริญ ท่านหญิงสิริวัณวลี ทรงพระเจริญ ท่านหญิงสิริวัณวลี  จำนวนผู้อ่าน 47


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล)

    รายละเอียด หมู่ 4  ตำบลปากน้ำ  อำเภอละงู  จังหวัดสตูล  91110 Facebook : https://www.facebook.com/FIRC.NINE/    email  satun.sfio@gmail.com  โทรศัพท์ 0-7474-0695  FAX 0-7474-0695  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6