วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 : มอบนโยบายและสร้างขวัญกำลังใจ นายอานันต์ อัลมาตร์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล) โดยมีนายซุลกีฟลี ลติฟีปุตรา ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล) พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล)


วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 : มอบนโยบายและสร้างขวัญกำลังใจ นายอานันต์ อัลมาตร์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล) โดยมีนายซุลกีฟลี ลติฟีปุตรา ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล) พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ 

ข่าวประชาสัมพันธ์


มอบนโยบายและสร้างขวัญกำลังใจ : วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 นายอานันต์ อัลมาตร์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล) โดยมีนายซุลกีฟลี ลติฟีปุตรา ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล) พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ โดยผอ.กองฯ ได้มอบนโยบายและสร้างขวัญกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ฯ พร้อมรับฟังการรายงานผล ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดถือปฏิบัติตามขั้นตอน วิธีปฏิบัติในการควบคุมการเข้าออกของเรือประมง และการการนำเข้าส่งออกสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในคู่มืออย่างเคร่งครัด ควบคู่ไปกับการคำนึงถึงความปลอดภัยและ สวัสดิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฯ ณ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล) ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกสตูล สำนักงานตรวจประมงสตูล ต.ตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล และจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าเจ๊ะบิลังจังหวัดสตูล ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล) ประจำวันที่...  230   วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 : นายซุลกีฟลี ลติฟีปุตรา ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด...  49  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล) ประจำวันที่...  42  ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2565 : นายซุลกีฟลี ลติฟีปุตรา ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจั...  40  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9(สตูล) ประจำวันที่ ...  40  ประกาศกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต   40  ผลการปฏิบัติงาน การตรวจสอบเรือประมงไทยที่แจ้งเข้าออก และการตรวจสอบการนำเข้า-ส่งอ...  37  ทรงพระเจริญ   35  วันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายอาหลี แกสมาน นักวิชาการประมง ศูนย์บริการ...  35  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล) ประจำวันที่...  33


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล)

     หมู่ 4  ตำบลปากน้ำ  อำเภอละงู  จังหวัดสตูล  91110 Facebook : https://www.facebook.com/FIRC.NINE/      satun.sfio@gmail.com   0-7474-0695   0-7474-0695   แฟนเพจ