ระหว่างวันที่ 13-15 มิ.ย. 65 : ติดตามทวนสอบการปฏิบัติงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกประแสร์ ชลบุรี จันทบุรี ตราด และคลองใหญ่

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล)


ระหว่างวันที่ 13-15 มิ.ย. 65 : ติดตามทวนสอบการปฏิบัติงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกประแสร์ ชลบุรี จันทบุรี ตราด และคลองใหญ่ 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ติดตามทวนสอบการปฏิบัติงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก : ระหว่างวันที่ 13-15 มิ.ย. 65 นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 9 (สตูล) ได้ร่วมปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งกรมประมงในนามคณะทำงานทวนสอบการปฏิบัติตรวจสอบเรือประมงไทยเพื่อรองรับการติดตามของสหภาพยุโรปในการแก้ไขปัญหาประมงผิดกฏหมาย ของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกประแสร์ ชลบุรี จันทบุรี ตราด และคลองใหญ่ พร้อมด้วยคณะทำงานซึ่งมีนายธนาวุฒิ กุลจิตติชนก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง นายจรูญศักดิ์ เพชรศรี ผู้ตรวจราชการกรมประมง เป็นประธานคณะทำงาน โดยขั้นตอนการตรวจทวนสอบการปฏิบัติงานประกอบไปด้วยการรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน ซักถามข้อสงสัย รับฟังข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะ ตรวจทวนสอบเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และสังเกตการณ์ตรวจสอบเรือประมง ณ ท่าเทียบเรือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน- และรักษาพร้อมกับยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฏหมายเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการนำพาการประมงไทยก้าวไปสู่การประมงที่ยั่งยืน : ขอบคุณทุก ศจร. ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล) ประจำวันที่...  230   วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 : นายซุลกีฟลี ลติฟีปุตรา ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด...  49  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล) ประจำวันที่...  42  ทรงพระเจริญ   37  วันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายอาหลี แกสมาน นักวิชาการประมง ศูนย์บริการ...  37  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล) ประจำวันที่...  36  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล) ประจำวันที่...  34  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9(สตูล) ประจำวันที่ ...  33  วันที่ 26 สิงหาคม 2565 : ศบป.9 (สตูล) จัดประชุมชี้แจงการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับก...  32  วันที่ 31 สิงหาคม 2565 : สำนักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกปากบารา จัดประชุมเ...  30


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล)

     หมู่ 4  ตำบลปากน้ำ  อำเภอละงู  จังหวัดสตูล  91110 Facebook : https://www.facebook.com/FIRC.NINE/      satun.sfio@gmail.com   0-7474-0695   0-7474-0695   แฟนเพจ