เมื่อวันที่ 7 และ 9 มิ.ย. 65 : ติดตามทวนสอบการปฏิบัติงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล)


เมื่อวันที่ 7 และ 9 มิ.ย. 65 : ติดตามทวนสอบการปฏิบัติงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ติดตามทวนสอบการปฏิบัติงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ????: เมื่อวันที่ 7 และ 9 มิ.ย. 65 นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 9 (สตูล) ได้ร่วมปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งกรมประมงในนามคณะทำงานทวนสอบการปฏิบัติตรวจสอบเรือประมงไทยเพื่อรองรับการติดตามของสหภาพยุโรปในการแก้ไขปัญหาประมงผิดกฏหมาย ของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกสมุทรปราการ และชลบุรี พร้อมด้วยคณะทำงานซึ่งมีนายธนาวุฒิ กุลจิตติชนก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง นายจรูญศักดิ์ เพชรศรี ผู้ตรวจราชการกรมประมง เป็นประธานคณะทำงาน โดยขั้นตอนการตรวจทวนสอบการปฏิบัติงานประกอบไปด้วยการรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน ซักถามข้อสงสัย รับฟังข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะ ตรวจทวนสอบเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และสังเกตการณ์ตรวจสอบเรือประมง ณ ท่าเทียบเรือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน และรักษาพร้อมกับยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฏหมายเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการนำพาการประมงไทยก้าวไปสู่การประมงที่ยั่งยืน : ขอบคุณทุก ศจร. ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล) ประจำวันที่...  230   วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 : นายซุลกีฟลี ลติฟีปุตรา ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด...  49  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล) ประจำวันที่...  42  ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2565 : นายซุลกีฟลี ลติฟีปุตรา ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจั...  40  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9(สตูล) ประจำวันที่ ...  40  ประกาศกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต   40  ผลการปฏิบัติงาน การตรวจสอบเรือประมงไทยที่แจ้งเข้าออก และการตรวจสอบการนำเข้า-ส่งอ...  37  ทรงพระเจริญ   35  วันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายอาหลี แกสมาน นักวิชาการประมง ศูนย์บริการ...  35  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล) ประจำวันที่...  33


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล)

     หมู่ 4  ตำบลปากน้ำ  อำเภอละงู  จังหวัดสตูล  91110 Facebook : https://www.facebook.com/FIRC.NINE/      satun.sfio@gmail.com   0-7474-0695   0-7474-0695   แฟนเพจ