ศบป.9 (สตูล) ขอแนะนำหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกรมประมง ที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดสตูล พร้อมรายละเอียดที่ตั้งหน่วยงาน เบอร์โทรติดต่อ บทบาทและภารกิจหลักที่ได้รับมอบหมายจากกรมประมง เพื่อประโยชน์ในการติดต่อสื่อสาร มาเข้ารับบริการ ปรึกษาหารือในการประกอบอาชีพด้านการประมง

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล)


ศบป.9 (สตูล) ขอแนะนำหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกรมประมง ที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดสตูล พร้อมรายละเอียดที่ตั้งหน่วยงาน เบอร์โทรติดต่อ บทบาทและภารกิจหลักที่ได้รับมอบหมายจากกรมประมง เพื่อประโยชน์ในการติดต่อสื่อสาร มาเข้ารับบริการ ปรึกษาหารือในการประกอบอาชีพด้านการประมง 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ศบป.9 (สตูล) ขอแนะนำหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกรมประมง ที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดสตูล พร้อมรายละเอียดที่ตั้งหน่วยงาน เบอร์โทรติดต่อ บทบาทและภารกิจหลักที่ได้รับมอบหมายจากกรมประมง เพื่อประโยชน์ในการติดต่อสื่อสาร มาเข้ารับบริการ ปรึกษาหารือในการประกอบอาชีพด้านการประมง ทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูลที่จัดทำเอกสารแนะนำหัวหน้าส่วนราชการดังกล่าว : ก้าวหน้า ก้าวไกล ก้าวไปด้วยกัน สู่การประมงที่ยั่งยืน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล) ประจำวันที่...  63   เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2565 นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการปร...  57  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล) ประจำวันที่...  56  วันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้...  55  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9(สตูล) ประจำวันที่ ...  55  กิจกรรมขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเราประจำเดือนเมษายน 2565  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือ...  52   ศจร.สตูล จัดกิจกรรมไต๋เยี่ยมศูนย์ ประจำเดือนเมษายน 2565 : วันที่ 28 เมษายน 2565...  50  ผลการปฏิบัติงาน การตรวจสอบเรือประมงไทยที่แจ้งเข้าออก และการตรวจสอบการนำเข้า-ส่งอ...  50  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9(สตูล) ประจำวันที่ ...  48  วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 : ร่วมด้วยช่วยกัน แบ่งปันความรู้ สู่การปฏิบัติงานจริง   47


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล)

     หมู่ 4  ตำบลปากน้ำ  อำเภอละงู  จังหวัดสตูล  91110 Facebook : https://www.facebook.com/FIRC.NINE/      satun.sfio@gmail.com   0-7474-0695   0-7474-0695   แฟนเพจ