วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 : ภาระกิจผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล)

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล)


วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 : ภาระกิจผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล) 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ภาระกิจ ผอ.ศบป.9 (สตูล) : วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30-12.00 น. นายธีระพงษ์  อภัยภักดี ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล) พร้อมด้วยนายพีรศักดิ์  พิทักษ์วาที ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกสตูล เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานบูรณาการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสตูล เรื่อง การวางแผนปฏิบัติในการตรวจสอบพื้นที่และเรือที่มีพฤติกรรมต้องสงสัย ณ อาคารริมน้ำศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 25 (เจ๊ะบิลัง สตูล) ต่อมาในเวลา 13.30 - 15.00 น. ได้ร่วมกับศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดสตูล ลงพื้นที่ แพปลาไทจิ้นฮวด ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล ตรวจเยี่ยม พบปะ พูดคุย รับฟังปัญหาข้อขัดข้องเพื่อสร้างสัมพันธภาพ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางราชการให้กับพี่น้องชาวประมงได้รับทราบและถือปฏิบัติ โดยเฉพาะการยื่นขอรับใบอนุญาตประมงพาณิชย์รอบการประมง 2565-2566 ซึ่งจะหมดเขตในวันที่ 28 ก.พ. 2565 นี้ และการนัดหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกให้มาตรวจสอบมาตรฐานเครื่องมือประมงที่ได้ยื่นขอรับใบอนุญาตก่อนออกทำการประมงครั้งแรก

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9(สตูล) ประจำวันที่ ...  62   วันที่ 31 มีนาคม 2565 : กองตรวจสอบเรือประมงสินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต จัดเจ้...  61  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล) ประจำวันที่...  61  แจ้งประชาสัมพันธ์ ประกาศกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต กรมป...  60  วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 - 18.00 น. ณ ด่านตรวจประมงกระบี่ และศูนย์ป้อ...  58  เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2565 นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการปร...  57  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9(สตูล) ประจำวันที่ ...  55  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล) ประจำวันที่...  54  วันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้...  52  กิจกรรมขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเราประจำเดือนเมษายน 2565  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือ...  51


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล)

     หมู่ 4  ตำบลปากน้ำ  อำเภอละงู  จังหวัดสตูล  91110 Facebook : https://www.facebook.com/FIRC.NINE/      satun.sfio@gmail.com   0-7474-0695   0-7474-0695   แฟนเพจ