วันที่ 13 มกราคม 2565 : สานสัมพันธ์ สร้างสามัคคี สุขขี ปี 65

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล)


วันที่ 13 มกราคม 2565 : สานสัมพันธ์ สร้างสามัคคี สุขขี ปี 65 

ข่าวประชาสัมพันธ์


สานสัมพันธ์ สร้างสามัคคี สุขขี ปี 65 : เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพตรวจสอบเรือประมงในสังกัด จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ สร้างสามัคคี สุขขี ปี 65 ซึ่งกิจกรรมประกอบไปด้วย 1.ร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมรับการตรวจประเมินและยกระดับมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 2.แข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย หญิง เพื่อเชี่อมสัมพันธ์ ส่งเสริมการออกกำลังกายเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 3.แลกเปลี่ยนของขวัญ กล่าวอวยพรปีใหม่ ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 อย่างเคร่งครัดสานสัมพันธ์ สร้างสามัคคี สุขขี ปี 65 : เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพตรวจสอบเรือประมงในสังกัด จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ สร้างสามัคคี สุขขี ปี 65 ซึ่งกิจกรรมประกอบไปด้วย 1.ร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมรับการตรวจประเมินและยกระดับมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 2.แข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย หญิง เพื่อเชี่อมสัมพันธ์ ส่งเสริมการออกกำลังกายเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 3.แลกเปลี่ยนของขวัญ กล่าวอวยพรปีใหม่ ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล)

     หมู่ 4  ตำบลปากน้ำ  อำเภอละงู  จังหวัดสตูล  91110 Facebook : https://www.facebook.com/FIRC.NINE/      satun.sfio@gmail.com   0-7474-0695   0-7474-0695   แฟนเพจ