ระหว่างวันที่ 7-11 ธันวาคม 2564 : นายธีระพงษ์  อภัยภักดี ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล) ในฐานะคณะทำงานทวนสอบการปฏิบัติงานของกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตเพื่อรองรับการติดตามของสหภาพยุโรปในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฏหมาย ร่วมกับนายไกสฤษดิ์  พูนพาณิชย์ หัวหน้ากลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานคณะทำงาน นายธีรวัฒน์  จริตงาม หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบเรือประมง นายปัถฐพล ประพฤติ หัวหน้ากลุ่มวิเคราะห์และพัฒนาระบบการตรวจสอบเรือประมงสินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต นางสาวจารุวรรณ สงพัฒน์แก้ว และนางสาวคชาภรณ์  พรสี่ภาค  ลงพื้นที่ทวนสอบและติดตามการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาการประมงผิดกฏหมาย

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล)


ระหว่างวันที่ 7-11 ธันวาคม 2564 : นายธีระพงษ์  อภัยภักดี ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล) ในฐานะคณะทำงานทวนสอบการปฏิบัติงานของกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตเพื่อรองรับการติดตามของสหภาพยุโรปในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฏหมาย ร่วมกับนายไกสฤษดิ์  พูนพาณิชย์ หัวหน้ากลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานคณะทำงาน นายธีรวัฒน์  จริตงาม หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบเรือประมง นายปัถฐพล ประพฤติ หัวหน้ากลุ่มวิเคราะห์และพัฒนาระบบการตรวจสอบเรือประมงสินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต นางสาวจารุวรรณ สงพัฒน์แก้ว และนางสาวคชาภรณ์  พรสี่ภาค  ลงพื้นที่ทวนสอบและติดตามการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาการประมงผิดกฏหมาย 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ระหว่างวันที่ 7-11 ธันวาคม 2564 นายธีระพงษ์  อภัยภักดี ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล) ในฐานะคณะทำงานทวนสอบการปฏิบัติงานของกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตเพื่อรองรับการติดตามของสหภาพยุโรปในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฏหมาย ร่วมกับนายไกสฤษดิ์  พูนพาณิชย์ หัวหน้ากลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานคณะทำงาน นายธีรวัฒน์  จริตงาม หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบเรือประมง นายปัถฐพล ประพฤติ หัวหน้ากลุ่มวิเคราะห์และพัฒนาระบบการตรวจสอบเรือประมงสินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต นางสาวจารุวรรณ สงพัฒน์แก้ว และนางสาวคชาภรณ์  พรสี่ภาค  ลงพื้นที่ทวนสอบและติดตามการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาการประมงผิดกฏหมาย ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือสงขลา,  นครศรีธรรมราช,  ขนอม  และสุราษฏร์ธานี ทั้งนี้เพื่อให้ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือในสังกัดรักษาและยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติให้ตรงตามคู่มือ ถูกต้องตามระเบียบ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุด

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล)

     หมู่ 4  ตำบลปากน้ำ  อำเภอละงู  จังหวัดสตูล  91110 Facebook : https://www.facebook.com/FIRC.NINE/      satun.sfio@gmail.com   0-7474-0695   0-7474-0695   แฟนเพจ