วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 : ศบป.เขต 9 (สตูล) บูรณาการตรวจร่วมเรือประมงพาณิชย์กลางทะเลจังหวัดสตูล

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล)


วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 : ศบป.เขต 9 (สตูล) บูรณาการตรวจร่วมเรือประมงพาณิชย์กลางทะเลจังหวัดสตูล 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ศบป.เขต 9 (สตูล) บูรณาการตรวจร่วมเรือประมงพาณิชย์กลางทะเลจังหวัดสตูล : เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล) ร่วมกับหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะหลีเป๊ะ (สตูล) สำนักงานประมงจังหวัดสตูล สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูล และตำรวจน้ำสตูล บูรณาการตรวจร่วมเรือประมงพาณิชย์พื้นที่จังหวัดสตูล จำนวน 4 ลำ โดยใช้เรือตรวจประมงทะเล 614 เป็นยานพาหนะในการออกปฏิบัติงาน ดังนี้

1.เรือธนพล5 ทะเบียนเรือ 429100716 ขนาด 83.74 ตันกรอส เครื่องมืออวนล้อมจับ ลูกเรือ 34 คนไทย 34 คน

2. เรือ ไทยมาร์โก้ประมง ทะเบียนเรือ 309100800 ขนาด 76.07 ตันกรอส เครื่องมืออวนล้อมจับ ลูกเรือ 27 คน คนไทย 27 คน

3.เรือ ป.โชคปริฉัตร์ 1 ทะเบียนเรือ 257705831 ขนาด 102.33 ตันกรอส เครื่องมืออวนล้อมจับ ลูกเรือ 42 คนไทย 26 คน เมียนมา 16 คน

4.เรือ ก.เทพเจริญพร 15 ทะเบียนเรือ 257428722 ขนาด 94.37 ตันกรอส เครื่องมืออวนล้อมจับ ลูกเรือ 36 คนไทย 26 คน เมียนมา 10 คน

ผลการตรวจสอบเรือประมงจำนวน 4 ลำ ผู้ควบคุมเรือได้จัดทำเอกสารได้ครบถ้วน ถูกต้อง ทั้งสมุดบันทึกการทำการประมง ใบจัดเวลาพัก บัญชีการจ่ายค่าจ้าง และได้นำเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องลงเรือ ได้แก่ ใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ หนังสือรับรองด้านสุขอนามัยในเรือประมง ทะเบียนเรือ ใบอนุญาตใช้เรือ ใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว หนังสือคนประจำเรือ และตรวจสอบเครื่องมือทำการประมงถูกต้องตรงตามใบอนุญาต ไม่มีเครื่องมือประมงอื่นหรืออุปกรณ์ที่ดัดแปลงให้ทำการประมงประเภทอื่นได้ ทั้งนี้ได้ตรวจสอบลูกเรือ ถูกต้องครบถ้วนตามบัญชีรายชื่อคนประจำเรือที่แจ้งประสงค์ออกทำการประมงผ่านศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล)

     หมู่ 4  ตำบลปากน้ำ  อำเภอละงู  จังหวัดสตูล  91110 Facebook : https://www.facebook.com/FIRC.NINE/      satun.sfio@gmail.com   0-7474-0695   0-7474-0695   แฟนเพจ