ศบป. 9 (สตูล) ขอเชิญชวน ประชาสัมพันธ์ ถึงพี่น้องชาวประมง ผู้ประกอบการ และประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกท่าน อย่าลืมไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น (อบต.) ในวันที่ 28 พ.ย. 64 นี้ ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล)

ศบป. 9 (สตูล) ขอเชิญชวน ประชาสัมพันธ์ ถึงพี่น้องชาวประมง ผู้ประกอบการ และประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกท่าน อย่าลืมไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น (อบต.) ในวันที่ 28 พ.ย. 64 นี้ ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-11-26  |   ข่าววันที่: 2021-11-26 |  อ่าน: 23 ครั้ง
 

ศบป. 9 (สตูล) ขอเชิญชวน ประชาสัมพันธ์ ถึงพี่น้องชาวประมง ผู้ประกอบการ และประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกท่าน อย่าลืมไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น (อบต.) ในวันที่ 28 พ.ย. 64 นี้ ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่ : เลือกคนที่ท่านรัก ทีมงานที่ท่านชอบ  และที่สำคัญไม่ซื้อสิทธิ-ขายเสียง 

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • แบบคำขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนหมายเลข 7 ตามระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบเชื่อมโยงคําขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน.. (1,778)  ประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนําเข้า สัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา พ.ศ. ๒๕๖๐.. (1,694) การตรวจสอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560.. (1,006) เรื่องน่ารู้กับ ศบป.9 : ขอนำเสนอระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย "งานสารบรรณเกี่ยวกับหนังสือราชการ" .. (972) เรื่องน่ารู้กับ ศบป.9 : ขอนำเสนอระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย "งานสารบรรณเกี่ยวกับหนังสือราชการ" .. (972) เรื่องน่ารู้กับ ศบป.9 : ขอนำเสนอระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย "งานสารบรรณเกี่ยวกับหนังสือราชการ" .. (972) เรื่องน่ารู้กับ ศบป.9 : ขอนำเสนอระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย "งานสารบรรณเกี่ยวกับหนังสือราชการ" .. (972) เรื่องน่ารู้กับ ศบป.9 : ขอนำเสนอระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย "งานสารบรรณเกี่ยวกับหนังสือราชการ" .. (972) เรื่องน่ารู้กับ ศบป.9 : ขอนำเสนอระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย "งานสารบรรณเกี่ยวกับหนังสือราชการ" .. (972) เรื่องน่ารู้กับ ศบป.9 : ขอนำเสนอระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย "งานสารบรรณเกี่ยวกับหนังสือราชการ" .. (972)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล)

     หมู่ 4  ตำบลปากน้ำ  อำเภอละงู  จังหวัดสตูล  91110 Facebook : https://www.facebook.com/FIRC.NINE/