ศจร.สตูล และ ศจร.ปากบารา ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัด ศบป.9 (สตูล) ได้คะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบเรือประมง ณ ท่าเทียบเรือ ประจำปีงบประมาณ 2564 จากชุด FIT : Frying Inspection Team เท่ากับ 98.750 คะแนนเท่ากันทั้ง 2 ศจร. อยู่ในระดับ A และเป็นอันดับ 1 เมื่อเทียบกับคะแนนของทุก ศจร.ในภาพรวมของประเทศ

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล)


ศจร.สตูล และ ศจร.ปากบารา ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัด ศบป.9 (สตูล) ได้คะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบเรือประมง ณ ท่าเทียบเรือ ประจำปีงบประมาณ 2564 จากชุด FIT : Frying Inspection Team เท่ากับ 98.750 คะแนนเท่ากันทั้ง 2 ศจร. อยู่ในระดับ A และเป็นอันดับ 1 เมื่อเทียบกับคะแนนของทุก ศจร.ในภาพรวมของประเทศ 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ศจร.สตูล และ ศจร.ปากบารา ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัด ศบป.9 (สตูล) ได้คะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบเรือประมง ณ ท่าเทียบเรือ ประจำปีงบประมาณ 2564 จากชุด FIT : Frying Inspection Team เท่ากับ 98.750 คะแนนเท่ากันทั้ง 2 ศจร. อยู่ในระดับ A และเป็นอันดับ 1 เมื่อเทียบกับคะแนนของทุก ศจร.ในภาพรวมของประเทศ : ขอขอบพระคุณ ชุดสหวิชาชีพตรวจสอบเรือประมง ทุกหน่วยงาน ที่มุ่งมั่น ทุ่มเท ตั้งใจปฏิบัติงาน รักษาและยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนภาคการประมงไทย ก้าวไปสู่การประมงที่ยั่งยืน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รายงานประจำปี 2564    76   ข้อมูลนำเสนอของหน่วยงานศบป 9 (สตูล)   76  วันที่ 11-12 มกราคม 2565 : ศบป.9 ร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษตรวจสอบ เฝ้าระวัง การท...  75  วันที่ 9 ธันวาคม 2564 : ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล) ได้ให้การต้อน...  74  วันที่ 12 มกราคม 2565 : เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกสตูล สังกัดศูนย์...  73  Happy newyear 2022   73  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล) ประจำวันที่...  70  วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 : ศบป.เขต 9 (สตูล) บูรณาการตรวจร่วมเรือประมงพาณิชย์กลาง...  68  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล) ประจำวันที่...  68  ระหว่างวันที่ 7-11 ธันวาคม 2564 : นายธีระพงษ์  อภัยภักดี ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจ...  67

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล)

     หมู่ 4  ตำบลปากน้ำ  อำเภอละงู  จังหวัดสตูล  91110 Facebook : https://www.facebook.com/FIRC.NINE/      satun.sfio@gmail.com   0-7474-0695   0-7474-0695   แฟนเพจ