ขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา : เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่กรมประมงได้ดำเนินการเพื่อรณรงค์ปลุกจิตสำนึกให้พี่น้องชาวประมงช่วยกันรักษาทะเลโดยการป้องกันสกัดขยะบนเรือประมงไม่ทิ้งลงสู่ทะเลและช่วยกันเก็บขยะที่ตกค้างในทะเลนำขึ้นมาทิ้งบนฝั่ง

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล)


ขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา : เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่กรมประมงได้ดำเนินการเพื่อรณรงค์ปลุกจิตสำนึกให้พี่น้องชาวประมงช่วยกันรักษาทะเลโดยการป้องกันสกัดขยะบนเรือประมงไม่ทิ้งลงสู่ทะเลและช่วยกันเก็บขยะที่ตกค้างในทะเลนำขึ้นมาทิ้งบนฝั่ง 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา : เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่กรมประมงได้ดำเนินการเพื่อรณรงค์ปลุกจิตสำนึกให้พี่น้องชาวประมงช่วยกันรักษาทะเลโดยการป้องกันสกัดขยะบนเรือประมงไม่ทิ้งลงสู่ทะเลและช่วยกันเก็บขยะที่ตกค้างในทะเลนำขึ้นมาทิ้งบนฝั่ง  ทั้งนี้นับว่าเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดและประเทศ (พ.ศ.2559-2564) และนับตั้งแต่เริ่มต้นกิจกรรมเมื่อปลายปี 2562 ในส่วนของจังหวัดสตูลมีเรือประมงจำนวน 219 ลำ ได้แสดงเจตนารมย์ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม  โดยมีศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 9 (สตูล) เป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อนสนับสนุนกิจกรรมในพื้นที่ ได้รับรายงานการนำขยะคืนฝั่งของเรือประมงมาจำนวน 4,994 ครั้ง มีปริมาณขยะที่นำกลับมาทั้งสิ้น 7,867 กิโลกรัม ต้องขอขอบพระคุณพี่น้องชาวประมงที่ร่วมมือกันทำให้ทะเลของไทยเป็นทะเลที่สะอาดและทำให้ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลได้กลับมายั่งยืนต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รายงานประจำปี 2564    76   ข้อมูลนำเสนอของหน่วยงานศบป 9 (สตูล)   76  วันที่ 11-12 มกราคม 2565 : ศบป.9 ร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษตรวจสอบ เฝ้าระวัง การท...  75  วันที่ 9 ธันวาคม 2564 : ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล) ได้ให้การต้อน...  74  วันที่ 12 มกราคม 2565 : เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกสตูล สังกัดศูนย์...  73  Happy newyear 2022   73  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล) ประจำวันที่...  70  วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 : ศบป.เขต 9 (สตูล) บูรณาการตรวจร่วมเรือประมงพาณิชย์กลาง...  68  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล) ประจำวันที่...  68  ระหว่างวันที่ 7-11 ธันวาคม 2564 : นายธีระพงษ์  อภัยภักดี ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจ...  67

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล)

     หมู่ 4  ตำบลปากน้ำ  อำเภอละงู  จังหวัดสตูล  91110 Facebook : https://www.facebook.com/FIRC.NINE/      satun.sfio@gmail.com   0-7474-0695   0-7474-0695   แฟนเพจ