ประเด็นกฏหมายน่ารู้ในชีวิตประจำวัน กับ ศบป.9

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล)


ประเด็นกฏหมายน่ารู้ในชีวิตประจำวัน กับ ศบป.9 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประเด็นกฏหมายน่ารู้ในชีวิตประจำวัน กับ ศบป.9 : การเรียนรู้ไม่มีวันหยุดนิ่ง รู้เพื่อได้เข้าใจเนื้อหาทางวิชาการและประยุกต์ปฏิบัติดำเนินชีวิตประจำวันได้ถูกต้อง รู้เพื่อแบ่งบัน รู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชา รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี....ทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณผู้จัดทำ ภาพข้อความรู้แบบ infographic เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงขอนุญาตรวบรวมนำมาเผยแพร่ต่อ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รายงานประจำปี 2564    77   ข้อมูลนำเสนอของหน่วยงานศบป 9 (สตูล)   77  วันที่ 11-12 มกราคม 2565 : ศบป.9 ร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษตรวจสอบ เฝ้าระวัง การท...  76  วันที่ 12 มกราคม 2565 : เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกสตูล สังกัดศูนย์...  75  Happy newyear 2022   74  วันที่ 9 ธันวาคม 2564 : ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล) ได้ให้การต้อน...  74  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล) ประจำวันที่...  71  วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 : ศบป.เขต 9 (สตูล) บูรณาการตรวจร่วมเรือประมงพาณิชย์กลาง...  69  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล) ประจำวันที่...  69  ระหว่างวันที่ 7-11 ธันวาคม 2564 : นายธีระพงษ์  อภัยภักดี ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจ...  68

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล)

     หมู่ 4  ตำบลปากน้ำ  อำเภอละงู  จังหวัดสตูล  91110 Facebook : https://www.facebook.com/FIRC.NINE/      satun.sfio@gmail.com   0-7474-0695   0-7474-0695   แฟนเพจ