ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล)

ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2017-11-06  |   ข่าววันที่: 2017-11-06 |  อ่าน: 363 ครั้ง
 

กรมประมง ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครสอบแข่งขันฯ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน จำนวน 50 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2560

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางระบบอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซด์ http://www.fisheries.go.th  และ http://www.job.fisheries.go.th ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนําเข้า สัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา พ.ศ. ๒๕๖๐.. (1,404)  แบบคำขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนหมายเลข 7 ตามระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบเชื่อมโยงคําขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน.. (1,343) การตรวจสอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560.. (798) การตรวจสอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560.. (791) การตรวจสอบนำเข้า ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนเมษายน 2560.. (737) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (700) ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (693) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกําหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์ จะนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัต.. (673) การตรวจสอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนมิถุนายน 2560.. (670) การตรวจสอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนกรกฎาคม 2560.. (664) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (639) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (637) ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (628) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (600) ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (599) การตรวจสอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนกันยายน 2560.. (597) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (593) CIUU.. (567) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (529) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (523)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล)

     หมู่ 4  ตำบลปากน้ำ  อำเภอละงู  จังหวัดสตูล  91110 Facebook : https://www.facebook.com/FIRC.NINE/