วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 : นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล) พร้อมข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา ณ บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลตำบลกำแพง

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล)


วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 : นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล) พร้อมข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา ณ บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลตำบลกำแพง 

ข่าวประชาสัมพันธ์


??วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ??
นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล) พร้อมข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา ณ บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลตำบลกำแพง  เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศล อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ และ ทำการปล่อยเต่ากระอานและเต่าน้ำจืดใกล้สูญพันธุ์ เพื่อเพิ่มผลผลิตพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น ตลอดจนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เต่ากระอานและเต่าน้ำจืดใกล้สูญพันธุ์ จังหวัดสตูล (ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดสตูล) ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ 12 มกราคม 2565 : เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกสตูล สังกัดศูนย์...  82   ข้อมูลนำเสนอของหน่วยงานศบป 9 (สตูล)   82  รายงานประจำปี 2564    80  วันที่ 9 ธันวาคม 2564 : ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล) ได้ให้การต้อน...  79  วันที่ 11-12 มกราคม 2565 : ศบป.9 ร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษตรวจสอบ เฝ้าระวัง การท...  77  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล) ประจำวันที่...  75  Happy newyear 2022   75  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล) ประจำวันที่...  74  ระหว่างวันที่ 7-11 ธันวาคม 2564 : นายธีระพงษ์  อภัยภักดี ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจ...  71  ผลการปฏิบัติงาน การตรวจสอบเรือประมงไทยที่แจ้งเข้าออก และการตรวจสอบการนำเข้า-ส่งอ...  68

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล)

     หมู่ 4  ตำบลปากน้ำ  อำเภอละงู  จังหวัดสตูล  91110 Facebook : https://www.facebook.com/FIRC.NINE/      satun.sfio@gmail.com   0-7474-0695   0-7474-0695   แฟนเพจ