วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 : นายธนากร นาเคน เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน สำนักงานตรวจประมงสตูล ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล) ได้ลงพื้นที่ อ.เมือง จังหวัดสตูล เพื่อปฏิบัติงานตาม กิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันการลักลอบนำเข้าสัตว์น้ำที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาด กิจกรรม เฝ้าระวังป้องกันการลักลอบ การนำเข้า-ส่งออก การตรวจป้องกันการลักลอบ การนำเข้า-ส่งออกสินค้าประมง ณ ท่าเทียบเรือ และประชาสัมพันธ์กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล)

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 : นายธนากร นาเคน เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน สำนักงานตรวจประมงสตูล ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล) ได้ลงพื้นที่ อ.เมือง จังหวัดสตูล เพื่อปฏิบัติงานตาม กิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันการลักลอบนำเข้าสัตว์น้ำที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาด กิจกรรม เฝ้าระวังป้องกันการลักลอบ การนำเข้า-ส่งออก การตรวจป้องกันการลักลอบ การนำเข้า-ส่งออกสินค้าประมง ณ ท่าเทียบเรือ และประชาสัมพันธ์กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-07-19  |   ข่าววันที่: 2021-07-19 |  อ่าน: 112 ครั้ง
 

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 นายธนากร นาเคน เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน สำนักงานตรวจประมงสตูล ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล) ได้ลงพื้นที่ อ.เมือง จังหวัดสตูล เพื่อปฏิบัติงานตาม กิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันการลักลอบนำเข้าสัตว์น้ำที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาด กิจกรรม เฝ้าระวังป้องกันการลักลอบ การนำเข้า-ส่งออก การตรวจป้องกันการลักลอบ การนำเข้า-ส่งออกสินค้าประมง ณ ท่าเทียบเรือ และประชาสัมพันธ์กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค 2.ให้สินค้าประมงไทยที่มาจากการทำประมงนอกน่านน้ำ สินค้าประมงที่นำเข้ามา ปลอดจากการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม โดยตรวจบูรณาการร่วมกับหน่วยงานด่านตรวจสัตว์ป่าสตูล ด่านกักกันสัตว์สตูล กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 สตูล ผลการปฏิบัติงานไม่พบการกระทำผิด

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • แบบคำขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนหมายเลข 7 ตามระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบเชื่อมโยงคําขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน.. (1,634)  ประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนําเข้า สัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา พ.ศ. ๒๕๖๐.. (1,609) การตรวจสอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560.. (912) การตรวจสอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560.. (892) การตรวจสอบนำเข้า ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนเมษายน 2560.. (847) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกําหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์ จะนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัต.. (831) การตรวจสอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนกรกฎาคม 2560.. (815) ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (796) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (787) การตรวจสอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนมิถุนายน 2560.. (762)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล)

     หมู่ 4  ตำบลปากน้ำ  อำเภอละงู  จังหวัดสตูล  91110 Facebook : https://www.facebook.com/FIRC.NINE/