ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เรื่อง แจ้งปิดบริการระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง (Fisheries Single Window ; FSW) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (Port State Measure; PSM)

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล)

ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เรื่อง แจ้งปิดบริการระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง (Fisheries Single Window ; FSW) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (Port State Measure; PSM) 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-10-31  |   ข่าววันที่: 2017-10-31 |  อ่าน: 404 ครั้ง
 

กรมประมง (DOF) แจ้งขอปิดระบบ Fisheries Single Window (FSW) และระบบ Port State Measure (PSM) เพื่อเปลี่ยนระบบฮาร์ดแวร์และถ่ายโอนข้อมูล ในวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เวลา 00.01 น. (คืนวันศุกร์) ถึงวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 23.59 น. รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 7 วัน ทำให้ในช่วงวันและเวลาดังกล่าว จะไม่สามารถรับ-ส่งข้อมูลใบอนุญาตหรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ National Single Window ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ ทั้งนี้หากดำเนินการเรียบร้อยแล้วและระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนําเข้า สัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา พ.ศ. ๒๕๖๐.. (1,400)  แบบคำขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนหมายเลข 7 ตามระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบเชื่อมโยงคําขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน.. (1,336) การตรวจสอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560.. (794) การตรวจสอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560.. (789) การตรวจสอบนำเข้า ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนเมษายน 2560.. (733) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (698) ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (689) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกําหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์ จะนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัต.. (671) การตรวจสอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนมิถุนายน 2560.. (668) การตรวจสอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนกรกฎาคม 2560.. (661) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (635) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (633) ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (623) ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (597) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (597) การตรวจสอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนกันยายน 2560.. (594) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (590) CIUU.. (562) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (525) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (520)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล)

     หมู่ 4  ตำบลปากน้ำ  อำเภอละงู  จังหวัดสตูล  91110 Facebook : https://www.facebook.com/FIRC.NINE/