ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 22 มีนาคม2561

 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม

ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 22 มีนาคม2561 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-03-22  |   ข่าววันที่: 2018-03-22 |  อ่าน: 255 ครั้ง
 

วันท ี่ 22 มีนาคม พ.ศ.2561  ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม ร่วมกับด่านตรวจพืชนครพนม ด่านกักกันสัตว์นครพนม และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งชุดปฏิบัติงานทีมสุนัข ดมกลิ่น (DLD-Quarantine and inspection Canine unit)เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การป้องกันการลักลอบฯ  การบังคับใช้กฎหมายร่วมกันตรวจสัมภาระบุคคลเข้า - ออกและ สิ่งของที่ผิดกฎหมาย  พบการลักลอบนำเข้าซากสัตว์ที่ผิดกฏหมาย จึงดำเนินการตรวจยึดสินค้า พร้อมนำสินค้าไปลงบันทึกประจำวันที่ สถานีตำรวจภูธรท่าอุเทน ไว้เป็นหลักฐาน และให้เจ้าหน้าที่ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับสินค้าดังกล่าวไปดำเนินการตามกฎหมายต่อไป


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • พื้นที่ปฏิบัติงานด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม.. (1,414)  ขั้นตอนการนำเข้าส่งออก และนำผ่าน.. (1,307) สวัสดีปีใหม่ 2561.. (943) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดจ้างพัฒนาระบบการออกหนังสือรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำ (Processing Statement Endorsement : PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการร.. (939) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ. 2560 ม.92 วรรคสี่ .. (890) ข่าวสาร ด่านฯนครพนม : 10 เขตเศรษฐกิจพิเศษ โอกาสทองสู่ AEC.. (836) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2561.. (823) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 24 เมษายน 2560.. (735) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน2560.. (734) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่14 กันยายน 2560.. (725) ประวัติหน่วยงาน.. (716) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน2560.. (710) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 1 กันยายน 2560.. (701) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน2560.. (699) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560.. (667) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 7 กันยายน 2560.. (664) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 21 กันยายน 2560.. (663) CIUU.. (643) ทำเนียบผู้บริหาร.. (627) สาระน่ารู้ : เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540.. (625)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม

     อาคารศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Service : OSS) ใกล้สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน) ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000  เบอร์โทรศัพท์ 042-530 635