ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2561

 ด่านตรวจประมงนครพนม

ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2561 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-03-22  |   ข่าววันที่: 2018-03-22 |  อ่าน: 282 ครั้ง
 

ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม ร่วมกับด่านกักกันสัตว์นครพนม ด่านตรวจสัตว์ป่านครพนม ตรวจคนเข้าเมืองนครพนม
ด่านตรวจพืชนครพนม สถานีตำรวจน้ำ 1 ก.10 สภ.ท่าอุเทน 
เทศบาลท่าอุเทน สน.เรือ นรข.นครพนม ตชด.2371 บ้านธาตุ และ มทบ.210 ค่ายพระยอดเมืองขวางกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 236 และ ชุดปฏิบัติงานทีมสุนัขดมกลิ่น (DLD-Quarantine and inspection Canine unit)ออกปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดนครพนม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการลักลอบฯ เพื่อป้องกันโรคระบาดสัตว์ที่มากับเนื้อสัตว์และซากสัตว์ ตามกฎหมาย พรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 และบังคับใช้กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันตรวจสัมภาระบุคคลเข้า - ออกและสิ่งของที่ผิดกฎหมาย ตลอดจนประชาสัมพันธ์ระเบียบข้อกฎหมาย ให้ประชาชนและผู้ผ่านแดนทราบ ณ จุดผ่อนปรนอำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • พื้นที่ปฏิบัติงานด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม.. (1,562)  ขั้นตอนการนำเข้าส่งออก และนำผ่าน.. (1,395) สวัสดีปีใหม่ 2561.. (1,020) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดจ้างพัฒนาระบบการออกหนังสือรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำ (Processing Statement Endorsement : PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการร.. (1,015) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ. 2560 ม.92 วรรคสี่ .. (938) ข่าวสาร ด่านฯนครพนม : 10 เขตเศรษฐกิจพิเศษ โอกาสทองสู่ AEC.. (913) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2561.. (876) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่14 กันยายน 2560.. (803) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน2560.. (787) ประวัติหน่วยงาน.. (782) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 24 เมษายน 2560.. (776) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน2560.. (757) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 1 กันยายน 2560.. (751) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน2560.. (748) ทำเนียบผู้บริหาร.. (719) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 21 กันยายน 2560.. (718) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560.. (718) CIUU.. (717) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 7 กันยายน 2560.. (704) สาระน่ารู้ : เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540.. (674)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ด่านตรวจประมงนครพนม

     อาคารศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Service : OSS) ใกล้สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน) ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000  เบอร์โทรศัพท์ 042-530 635