ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม

 ด่านตรวจประมงนครพนม

ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-12-29  |   ข่าววันที่: 2017-11-29 |  อ่าน: 723 ครั้ง
 

วันที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 11.00 น ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม

ได้ตรวจสอบรถบรรทุกเปลือกหอยเชลล์ส่งออกไปยังประเทศเวียดนาม ผลการตรวจ

สอบชนิดจำนวนและเอกสาร ถูกต้องตรงตามใบอนุญาต


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • พื้นที่ปฏิบัติงานด่านตรวจประมงนครพนม.. (1,648)  ขั้นตอนการนำเข้าส่งออก และนำผ่าน.. (1,461) สวัสดีปีใหม่ 2561.. (1,063) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดจ้างพัฒนาระบบการออกหนังสือรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำ (Processing Statement Endorsement : PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการร.. (1,060) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ. 2560 ม.92 วรรคสี่ .. (976) ข่าวสาร ด่านฯนครพนม : 10 เขตเศรษฐกิจพิเศษ โอกาสทองสู่ AEC.. (960) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2561.. (910) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่14 กันยายน 2560.. (847) ประวัติหน่วยงาน.. (831) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน2560.. (812) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 24 เมษายน 2560.. (810) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน2560.. (790) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน2560.. (779) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 1 กันยายน 2560.. (777) ทำเนียบผู้บริหาร.. (775) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 21 กันยายน 2560.. (759) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560.. (756) CIUU.. (753) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 7 กันยายน 2560.. (736) ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม.. (723)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงนครพนม

     อาคารศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Service : OSS) ใกล้สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน) ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000  เบอร์โทรศัพท์ 042-530 635