ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม

 ด่านตรวจประมงนครพนม

ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-12-29  |   ข่าววันที่: 2017-11-29 |  อ่าน: 1,018 ครั้ง
 

วันที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 11.00 น ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม

ได้ตรวจสอบรถบรรทุกเปลือกหอยเชลล์ส่งออกไปยังประเทศเวียดนาม ผลการตรวจ

สอบชนิดจำนวนและเอกสาร ถูกต้องตรงตามใบอนุญาต

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • พื้นที่ปฏิบัติงานด่านตรวจประมงนครพนม.. (1,918)  ขั้นตอนการนำเข้าส่งออก และนำผ่าน.. (1,614) สวัสดีปีใหม่ 2561.. (1,253) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดจ้างพัฒนาระบบการออกหนังสือรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำ (Processing Statement Endorsement : PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการร.. (1,236) ข่าวสาร ด่านฯนครพนม : 10 เขตเศรษฐกิจพิเศษ โอกาสทองสู่ AEC.. (1,152) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ. 2560 ม.92 วรรคสี่ .. (1,150) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่14 กันยายน 2560.. (1,088) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2561.. (1,070) ประวัติหน่วยงาน.. (1,032) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน2560.. (1,027)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงนครพนม

     อาคารศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Service : OSS) ใกล้สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน) ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000  เบอร์โทรศัพท์ 042-530 635