ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม

 ด่านตรวจประมงนครพนม

ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-12-29  |   ข่าววันที่: 2017-11-29 |  อ่าน: 847 ครั้ง
 

วันที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 11.00 น ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม

ได้ตรวจสอบรถบรรทุกเปลือกหอยเชลล์ส่งออกไปยังประเทศเวียดนาม ผลการตรวจ

สอบชนิดจำนวนและเอกสาร ถูกต้องตรงตามใบอนุญาต


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • พื้นที่ปฏิบัติงานด่านตรวจประมงนครพนม.. (1,762)  ขั้นตอนการนำเข้าส่งออก และนำผ่าน.. (1,516) สวัสดีปีใหม่ 2561.. (1,141) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดจ้างพัฒนาระบบการออกหนังสือรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำ (Processing Statement Endorsement : PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการร.. (1,130) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ. 2560 ม.92 วรรคสี่ .. (1,040) ข่าวสาร ด่านฯนครพนม : 10 เขตเศรษฐกิจพิเศษ โอกาสทองสู่ AEC.. (1,021) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2561.. (978) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่14 กันยายน 2560.. (951) ประวัติหน่วยงาน.. (914) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน2560.. (884) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 24 เมษายน 2560.. (874) ทำเนียบผู้บริหาร.. (868) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน2560.. (857) ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม.. (847) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน2560.. (845) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 1 กันยายน 2560.. (841) CIUU.. (836) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560.. (831) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 21 กันยายน 2560.. (826) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 7 กันยายน 2560.. (806)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงนครพนม

     อาคารศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Service : OSS) ใกล้สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน) ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000  เบอร์โทรศัพท์ 042-530 635