ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 25 ธันวาคม 2560

 ด่านตรวจประมงนครพนม

ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 25 ธันวาคม 2560 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-12-26  |   ข่าววันที่: 2017-12-25 |  อ่าน: 680 ครั้ง
 

ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2561 
----------------------------------------------------------------

วันที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 11 เป็นประธานการประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2561 ซึ่งประกอบด้วย แผนงานตรวจติดตามงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และประเด็นการตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • พื้นที่ปฏิบัติงานด่านตรวจประมงนครพนม.. (1,882)  ขั้นตอนการนำเข้าส่งออก และนำผ่าน.. (1,598) สวัสดีปีใหม่ 2561.. (1,231) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดจ้างพัฒนาระบบการออกหนังสือรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำ (Processing Statement Endorsement : PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการร.. (1,217) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ. 2560 ม.92 วรรคสี่ .. (1,131) ข่าวสาร ด่านฯนครพนม : 10 เขตเศรษฐกิจพิเศษ โอกาสทองสู่ AEC.. (1,128) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่14 กันยายน 2560.. (1,062) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2561.. (1,051) ประวัติหน่วยงาน.. (1,002) ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม.. (995)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงนครพนม

     อาคารศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Service : OSS) ใกล้สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน) ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000  เบอร์โทรศัพท์ 042-530 635