รายงานประจำปี ในรอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560)

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร)

รายงานประจำปี ในรอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560) 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-07-14  |   ข่าววันที่: 2017-07-14 |  อ่าน: 883 ครั้ง
 

ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสาคร ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2560  ในรอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560) หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่สนใจ


  •  Hit 20 อันดับ
  • คู่มือการจำแนกครีบปลาฉลาม ฉลามหูขาว ฉลามพอร์บีเกิล และฉลามหัวค้อน.. (1,612)  การตรวจสอบการค้าสัตว์น้ำที่ผิดกฏหมายภายในประเทศ.. (1,240) รายชื่อเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่มีการทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ฉบับที่ 2).. (1,063) ข้อมติเกี่ยวกับการอนุรักษ์ปลาฉลามที่ถูกพลอยจับจากการประมงที่จัดการโดยคณะกรรมาธิการปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย ( Indian Ocean Tuna Commission :IOTC).. (910) รายงานประจำปี ในรอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560).. (883) การตรวจสอบเรือ CHOTCHAINAVEE 35 สัญชาติ Djibouti.. (829) ด่านฯ สมุทรสาครจัดประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2560.. (777) CIUU.. (749) ประวัติหน่วยงาน.. (748) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (716) คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2560 เรื่องการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม เพิ่มเติมครั้งที่ 4.. (692) โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติฯ กับองค์การสะพานปลา.. (672) การเยี่ยมชมการปฏิบัติงานการตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่า.. (617) การประชุมหารือในการปฏิบัติงานขององค์การสะพานปลา.. (612) คณะเจ้าหน้าที่สหภาพยุโรป (EU) เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์แจ้งเข้า-ออก สมุทรสาคร และกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน .. (610) ประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๐.. (585) การแจ้งข้อมูลเพื่อขอนำเรือประมงต่างประเทศเข้าเทียบท่าตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (Port State Measure : PSM).. (570) การประชุมหารือ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการตรวจเรือประมงนอกน่านน้ำ.. (568) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (532) การประชุมผู้ประกอบการด่านตรวจสัตว์น้ำ.. (509)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร)

     ถนนเดิมบาง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000