รายงานประจำปี ในรอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560)

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร)

รายงานประจำปี ในรอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560) 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-07-14  |   ข่าววันที่: 2017-07-14 |  อ่าน: 921 ครั้ง
 

ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสาคร ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2560  ในรอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560) หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่สนใจ


  •  Hit 20 อันดับ
  • คู่มือการจำแนกครีบปลาฉลาม ฉลามหูขาว ฉลามพอร์บีเกิล และฉลามหัวค้อน.. (1,651)  การตรวจสอบการค้าสัตว์น้ำที่ผิดกฏหมายภายในประเทศ.. (1,262) รายชื่อเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่มีการทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ฉบับที่ 2).. (1,099) ข้อมติเกี่ยวกับการอนุรักษ์ปลาฉลามที่ถูกพลอยจับจากการประมงที่จัดการโดยคณะกรรมาธิการปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย ( Indian Ocean Tuna Commission :IOTC).. (948) รายงานประจำปี ในรอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560).. (921) การตรวจสอบเรือ CHOTCHAINAVEE 35 สัญชาติ Djibouti.. (899) ด่านฯ สมุทรสาครจัดประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2560.. (798) CIUU.. (784) ประวัติหน่วยงาน.. (773) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (743) คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2560 เรื่องการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม เพิ่มเติมครั้งที่ 4.. (730) โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติฯ กับองค์การสะพานปลา.. (695) การเยี่ยมชมการปฏิบัติงานการตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่า.. (641) การประชุมหารือในการปฏิบัติงานขององค์การสะพานปลา.. (635) คณะเจ้าหน้าที่สหภาพยุโรป (EU) เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์แจ้งเข้า-ออก สมุทรสาคร และกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน .. (629) ประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๐.. (606) การแจ้งข้อมูลเพื่อขอนำเรือประมงต่างประเทศเข้าเทียบท่าตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (Port State Measure : PSM).. (594) การประชุมหารือ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการตรวจเรือประมงนอกน่านน้ำ.. (584) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (551) การประชุมผู้ประกอบการด่านตรวจสัตว์น้ำ.. (540)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร)

     ถนนเดิมบาง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000